Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 8. januar 2014

 

Der var ikke udsendt egentlig dagsorden, da bestyrelsesmødet primært var et møde for afklaring af diverse datoer henover det næste halve år.
 
Opfølgning på generalforsamling:
Det blev besluttet at prisen for medlemsskabet Abonnement bliver 144,- kr. som de nuværende støttemedlemmer.
På baggrund af tilkendegivelsen på generalforsamlingen afholdes sommerfesten i år FØR sommerferien. Datoen bliver lørdag den 28. juni 2014.
Derudover drøftedes generalforsamlingen som helhed.
 
Banebørstedag:
Banebørstedagen 2014 bliver lørdag den 14. juni. Temaet er ”Lyntog”. Dan laver invitationen klar.
 
Værkstedsaften:
Den 20. februar 2014 afholdes værkstedaften i NMJK. Torben og Sven giver tips og tricks til husbygning.
 
Bilag til kasseren:
Det er vigtigt, at kassereren hurtigst muligt og indenfor samme regnskabsår får eventuelle bilag for køb til klubben. På den måde kan regnskabet bedst afspejle klubbens økonomi.
 
Udlandsrejse 2014:
Der arbejdes henimod en udlandsrejse til Rostockområdet i september 2014.
 
Næste bestyrelsesmøde:
Næste møde er 4. februar 2014 kl. 19.30.
 
Referent - Thomas