Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 26.08.2014 kl. 19.30
 
 
1.       Godkendelse af referat fra mødet
          den 30. juli samt den 29. april
 
2.       Klubbens økonomi            
          kassebeh. 1000 kr              Bank 37652                        antal medlemmer 68
 
3.        Indkommet post
           klubblade
 
4.        Biblioteket
           indkøb af mapper til elgruppens tegninger
 
5.        Særtoget
           i.a.b.
 
6.       Hjemmesiden
          Søren og Thomas har fundet en løsning
 
7.       Anlægget
          Dan gennemgik kort den igangværende ombygning, som skrider hurtigt frem
         
8.       El/digitalanlæg
          3 stk vendesløjfemoduler indkøbes
 
9.       Materiel
          F2010 personvogne, Heljan busser og smasporsmateriel indkøbes
 
10.     Lokalet         
          i.a.b.
 
11.     Generalforsamling
          Generalforsamling i klublokalet torsdag den 30. oktober
          Bestyrelsens forslag til GF drøftet og vedtaget
          kontingenter drøftet
 
12.      Vagtturnus
          Sept: Jan  Okt: Dan  Nov: Thomas Dec: Preben Januar: Frits
 
 
13.      Eventuelt
          Bestyrelsen tager for egen regning til Berlin den 1. nov.
 
14.      Næste møde
           2. november i Rezidentstrasse Berlin