Referat fra bestyrelsesmøde i NMJK 29.04.2014 kl. 19.30
 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (4. feb )
 
 1. Klubbens økonomi
kasse 662 kr           Bank 20452 kr                  medl. 71
 
 1. Indkommet post
klubblade
 
 1. Biblioteket
Næstvedbogen indbindes ved Per Hansens foranledning. særpris 400 kr. + moms
 
 1. Særtoget
nyt nr. juni
 
 1. Hjemmesiden
Olav var idemand til kalenderen på hjemmesiden. En ny skal konstrueres. Thomas og Søren undersøger mulighederne.
 
 1. Anlægget
·         Dalmose, Næstved - Præstø, Dalmose - Skælskør (Thomas)
·         Udkast til sporoverbygning på nye spor (Torbens forslag) foto vedhæftet.
·         Hvornår ?
·         Hvordan gribes dette an ?
·         Udkast til plan (Dan/Thomas)
Der var stor enighed om denne omfattende ombygning af banen og det iværksættes umiddelbart efter BB dagen. Målet er at der skal kunne køres på de nye strækninger BB dag 2015. Der bliver behov for alle kræfter til dette arbejde. Nogle ting må nok tilsidesættes for at nå målet. Thomas har udarbejdet en plan for arbejdet. Denne kan ses i næste nummer af Særtoget.  
 
 1. El/digitalanlæg
·         Elarbejde kommende ombygning? (Per/Dan/Thomas)
Tilsyneladende ingen problemer, blot skal vi være opmærksomme på allerede monterede ledninger og signaler, samt boosterområder.
   
 1. Materiel
·         Faste stammer (Thomas)
Større gods og persontog
·         Koblinger (Dan)
·         Forslag til kørsel under køreplanskørsel.
Fremtiden kan måske vise sig at indeholde både stationsbestyrere og lokomotivførere.
 
 1. Lokalet
Flere trollier bygges til vores lager.
 
 1. Banebørstedag
·         DF model, Epokemodel, Anders Lehnsted og Viggo Falkenstrøm, og Hobbystalden evt.
·         Cafeen bemandes af Kirsten Anna og Anna
 
 1. Vagtturnus
 April: Jan Maj: Thomas Juni: Preben August: Frits Sept: Dan Okt: Jan
 
 1. Eventuelt
Sommerfest hos Michael Neergaard, Opslag udarbejdes
Udflugt Rostock 11-14 september 2014
Jan er vært ved et traktement i klubben den 22. maj. ifbm. hans 60 års fødselsdag.
 
 1. Næste møde
Tirsdag den 26. august
 
ref. Dan