Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 02. nov. 2014 kl. 19.30 Rezidentstrasse 102, Berlin
 
·         dette møde afholdtes i Berlin (Preben var ikke tilstede)
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         mødet af 26. august
 
 1. Klubbens økonomi
·         Beholdning ca 33.000 kr
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         Foreningen "Puffen", Odense ønsker at besøge os den 22. nov. Det er udsat pga. den igangværende ombygning.
·         Forsvarets sundhedstjeneste ønsker at besøge os. Det bliver efter Banebørstedag
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Særtoget
·         Det ønskes at bladet udkommer til de ønskede terminer - Thomas kontakter redaktøren
 
 1. Hjemmesiden
·         Flere nye fotos af bla. Dalmose og af ombygningen
·         Kai kontaktes for flere fotos af anlægget
 
 1. Anlægget
·         Dan gennemgik den igangværende ombygning
·         4 december byggemøde og oprydning - Dan udarbejder opslag
 
 1. El/digitalanlæg
·         Faller car genoplives og Thias kontaktes
 
 1. Materiel
·         Nye vogne Hobby trade og Heljan bus indkøbt
 
 1. Lokalet
·         Der tænkes over vitriner til vore færger og til de store togmodeller
 
 1. Opfølgning på GF
·         Ingen særlige bemærkninger til en rolig gennemført GF
 
 1. Kommende arrangementer
·         Juleafslutning torsdag den 18. december, med køreplan og æbleskiver - Preben står for indkøb
·         Julefrokost foreslås fredag den 16. januar i klublokalet kl. 18. Preben bestiller mad i Appenæs
·         Temaaften torsdag den 22. januar og igen den 5. februar. Svend og Carsten fortæller om maling af figurer
·         Dan udarbejder opslag til disse arrangementer.
 
 1. Vagtturnus
 
Nov: Thomas Dec: Preben Januar: Frits Februar: Dan Marts: Jan April: Thomas
 
 1. Eventuelt
·         Generel drøftelse for muligheder for ungen medlemmer og hvordan det håndteres
·         Ny velkomstfolder udarbejdes
 
 1. Næste møde
·         fastsættes på et senere tidspunkt
 
 
ref: Dan