Referat fra bestyrelsesmøde i NMJK 30.07.2014 kl. 10:00

Hos Jan Larsen, Larsens plads nr. 25. 4700 Næstved

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

pkt. overføres til næste møde.

 

2.     Klubbens økonomi

·   medlemmer 68 + 3 æresmedlemmer

 

3.     Indkommet post

·   møde med DMJU ( kort referat af mødet)

·   Thomas redegjorde kort for mødet med DMJU. Der blev derefter en kort drøftelse af mødet og bestyrelsens holdning til eventuelt medlemskab. Ingen beslutning vedtaget.

4.     Biblioteket

·   i.a.b.

 

5.     Særtoget

·   i.a.b.

 

6.     Hjemmesiden

·   Ny kalender (status)

·   der arbejdes på sagen

 

7.     Anlægget

·   igangværende ombygning

·   Indkøb af materialer / Økonomi

·   En gruppe på 5 medlemmer har igennem hele ferien og ca. 3 dage om ugen arbejdet på ændringen af anlægget. Dan redegjorde for den igangværende ombygning af anlægget og fremdriften i samme.

·   Der er indkøbt materialer, træværk og skinner, for ca. 6000 - 7000,- kr. Endeligt beløb kendes i skrivende stund ikke.

 

8.     El/digitalanlæg

·   Det besluttedes at indkøbe enfaller car trådløs oplader pris ca. 1200 kr.

 

9.     Materiel

·   i.a.b.

 

 

 

10.                   Lokalet

·   Trollier (status)

·   Thomas redegjorde for status. Opstår der behov, bygges flere.

 

11.                   Generalforsamling 2014

·   indkaldelse

·   torsdag den 30. oktober

·   Der var enighed om §3.5 i vedtægterne vedtaget på GF 2013 skulle ændres. Det besluttedes at udarbejde et nyt forslag som tilsendes bestyrelsen sammen med dette referat. Der arbejdes videre med sagen

 

12.                   Vagtturnus

                 August: Frits Sept: Dan  Okt: Jan  Nov: Thomas Dec: Preben

 

13.                   Turen til Rostock

·   Udflugt Rostock 11-14 september 2014, oplæg

·   udflugtudvalg består af Thomas, Jan og Preben og de udarbejder invitationen.

 

 

14.                   Årets sommerfest ? Fremtiden?

·   Stor tak til Michael og hans hustru for at være værter ved årets hyggelige sommerfrokost.

·   Med baggrund i det begrænsede deltagerantal i årets sommerfrokost, besluttedes det at sommerfesten fremover afholdes i august.

·   Arrangementets fremtidige indhold drøftes med medlemmerne.

 

15.                   Banebørstedag 2014 -

·   Arrangementet 2014 drøftedes kort

·   Lørdag den 13. juni 2015 kl. 11-16

·   Tema "sove og spisevogne"

 

 

16.                   Eventuelt

·   Byggemøde afholdes torsdag den 4. september i klubben kl. 19.30 - 20.30

 

17.                   Næste møde

Tirsdag den 26. august