Referat fra bestyrelsesmøde i NMJK 04.02.2014 kl. 19.30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (alle)
Udsættes til næste møde da sekr. havde kopieret det forkerte ref.
 
 1. Klubbens økonomi (Preben)
kontant 703 kr. bank 20890 kr. 71 medlemmer
 
 1. Indkommet post
Klubblade ellers intet nyt.
 
 1. Biblioteket (Thomas)
Thomas spurgte til bladet "lokomotivet" som vi ikke har modtaget igennem længere tid. der tages kontakt til Torben Andersen.
 
 1. Særtoget (Thomas)
Thomas tager kontakt til Robert og hører om status
 
 1. Hjemmesiden (Søren)
i.a.b.
 
 1. Anlægget
·         eventuel udskiftning af hele eller dele af skinnesystemet Helsingør, herunder økonomi og evt. indkøb. (Jan, Dan)
Der bevilgedes et beløb på ca. 5000 kr til udskiftning af alle spor på Helsingør st. Jan og Dan arbejder videre med projektet, som koordineres med opsætning af baggrunde og bygning af Helsingør by. I en periode er der kun et spor ind på st. og til og fra færgen.
·         Udskiftning af sporskifte og englænder Tappernøje, samt udskiftning af sporskiftemotorer på Tapp/Præstø. (Per, Dan)
Der opsættes i koordination med Per og Kjell relægruppe på Tapp. Englænderen udskiftes på et senere tidspunkt
 
 1. El/digitalanlæg
i.a.b.
 
 
 1. Materiel
Dan beklagede igen behandlingen af vores materiel. MY 1116 kunne ikke køre og det viste sig at motorer og decodere fungerede, men at det var kardanerne mellem motor og gear som var gået i udu. Meget normalt for Heljan maskiner. Ingen havde imidlertid skrevet noget om fejl, men blot stillet maskinen på programmeringsporet! Maskinen havde adskillige mangler, bla. puffere, skørter som er knækkede osv. Det er ikke ok. der nu etableret en Rød kasse til materiel til rep. Husk en lille besked om fejlen.
Dan udarbejder i øvrigt opslag om behandling af vores materiel.
 
 1. Lokalet
·         Vitriner til S-tog og B vogn
Eiler og Sven kontaktes om dette
·         Placering af vitriner
Over sæderne i bunden af opholdslokalet.
·         Status for nye Pc`ere ? Thomas/Flemming
OK
·         Status for lagersystem (evt. indkøb af dolly m.m.)
Der undersøges omkring køb af yderligere trollier.
 
 1. Banebørstedag 2014
·         Årets tema er lyntog
·         Invitation (Dan)
·         Hvornår udsendes invitationen
·         udsendes i feb/mar
 
 1. Vagtturnus
Januar: Preben Februar: Frits Marts: Dan April: Jan Maj: Thomas Juni: Preben
 
 1. Eventuelt
Sommerfest 28. juni. Hvem kunne tænkes at have lyst til at lægge hus til? (Dan i reserve)
Opslag i klubben.
 
 1. Næste møde
tirsdag den 29. april kl. 19.30