åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 08.02.2011

Til stede: Dan, Thomas, Jan, Søren, Frits og Robert

 

1.     Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12.10.2010 og referatet fra den ekstraordinære Generalforsamling den 27. januar 2011 blev godkendt og underskrevet. Referaterne blev gennemgået.

 

2.     Klubbens økonomi

Intet nyt siden den ekstraordinære Generalforsamling.

Der må IKKE kommes regninger i kaffekassen. Alle regninger skal gå via Jan.

Det er vigtigt, at man husker at betale for køb af øl og vand.

Ved besøg i klubben af andre klubber eller enkelte gæster, tager vi det fra gang til gang mht. beværtning af de besøgende.

 

3.     Indkommet post 

Ingen post er modtaget.

 

4.     Anlægget

Håndkontrollere: Der indkøbes 3 nye håndkontrollere af samme type, som vi har i forvejen. Dan sørger for indkøb.

 

Faller Car System: Thomas taler med Thias om status på Faller Car projektet.

 

Undergrunden under Næstved: Torben oplyser, at noget af undergrunden er prøvekørt. Der skal muligvis laves lidt ændringer i banens hældning. Til BB-dagen forventes sporene ved vitrinen mod hyggerummet at kunne benyttes.

 

Næstved: Dan taler med Per og Karl-Erik om status. Diamanten i nordenden skal laves efter BB-dagen. Eiler er i sving med remisen til Næstved.

 

Maglemølle: På længere sigt ønskes et sidespor til den øvre del af Maglemølle. Sidesporet kan laves som en afgrening af strækningen Næstved – Høng og skal betjenes med nøgle, ligesom sporet til grusgraven mellem Høng og Skælskør.

 

Helsingør: Der er tre stik til cabs, men der kan godt bruges flere stik. Der er lidt problemer med at udskifte et sporskifte i Helsingør. Flere af sporskifterne volder generelt problemer ved kørslen, især halvenglænderne. Det går fremad med remisen og baggrunden. På længere sigt vil Søren, Frits og Sven gå i gang med stationsbygningen.

 

Kørselsprocedure: Flemming har lavet udkast til kørselsprocedure og fejlskema. Det er et godt initiativ. Thomas og Flemming taler om den videre bearbejdning.

 

Materieludvalg: Thomas griber fat i Flemming, for at få en status på projektet. Der skal laves en reparationsskuffe og testes koblinger.

 

Materiel: Dan indkøber Faulhaberundervogn til Köfén og til Lollandsbanens MAK.

 

5.     Lokalet

      Jan og Anna har ombetrukket stolene i hyggerummet og de er blevet meget flotte.

Dan har fra sin nabo fået en stor mængde plastkasser (40 x 60 cm) og tilhørende troljer. Kasserne kan bruges til arkiv og trilles ind under anlægget, så der er mere styr på vores ting.

Frits og Eiler er i gang med en større værktøjsopdatering i værkstedet.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Redaktionen arbejder støt og roligt.

Bibliotekets udlån skal efterses og et nyt system etableres.

Hjemmesiden kører stille og roligt. Thomas hjælper Søren med at vælge forsidebilleder og billeder til stationerne.

 

7.     Kommende aktiviteter: klubbesøg, foredrag, endagsudflugt og rengøringsdag

24. februar 2011 er der opfølgningsbesøg hos Golden Spike, da besøget i december blev hindret af vejret.

24. marts 2011 holder Frits og Robert foredrag om John Allen i klubben kl. 19.30.

Pga. påskens placering og øvrige helligdage bliver der ikke nogen endagsudflugt i foråret.

Rengøringsdag er lørdag den 28. maj 2011, kl. 9.00.

Banebørstedag er den 11. juni 2011.

Afslutning før sommerferien er torsdag den 30. juni 2011.

Opstart efter sommerferien er mandag den 1. august 2011.

Sommerfesten er lørdag den 27. august 2011, hos Robert.

 

Alle arrangementer annonceres på opslagstavlen i klubben og på hjemmesiden.

 

8.     Opfølgning på ekstraordinær Generalforsamling

Den ekstraordinære Generalforsamling gik planmæssigt og regnskabet blev godkendt.

 

9.     Mail kontra bestyrelsesmøder. Hvilke emner kan klares på mail og hvad skal på møder?

Der var enighed om, at mail primært skal bruges til information og hastesager. Emner der kan vente tages med på førstkommende bestyrelsesmøde, da det giver en mere fyldestgørende og overskueligt debat om det forskellige problemstillinger.

 

10.                   Banebørstedag

Banebørstedagen er lørdag den 11. juni 2011 fra kl. 11.00 til kl. 16.00. Årets tema er busser. Der udarbejdes en køreplan med materiel fra forskellige epoker.

 

11.                   Vagtturnus      

Februar: Thomas

Marts: Jan

April: Frits

Maj: Søren

Juni: Thomas

Juli: Sommerferie

 

12.                   Eventuelt

Intet.

 

13.                   Næste møde

Tirsdag den 12. april 2011, kl. 19.30 i klubben (BB-udvalget deltager).