åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 23.08.2011

Til stede: Dan, Thomas, Søren, Frits, Olav og Robert.

 

1.     Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12.04.2011 blev godkendt og underskrevet. Referatet blev gennemgået.

 

2.     Klubbens økonomi

Klubbens økonomi er god, idet der er 24.871,00 kr. på kontoen samt 1.205,00 kr. i kassen hos Jan. Der er i alt 68 medlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Ingen post udover de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Dan:  Der skal ryddes op under anlægget, så der kan blive plads til arkivkasser på hjul. Dan sørger for at arkivkasserne fra hans nabo kommer i klubben.

 

Det er ok, at Jørgen køber bevægelige færgegalger til færgelejet i Helsingør.

 

Søren køber en model af S/S Martha til 1.200,00 kr., som kan bruges på anlægget.

 

Øvrige ting omkring anlægget tages med til byggemødet torsdag den 1. september 2011.

 

5.     Lokalet

Arkivkasser der kan stå under anlægget er på vej.

 

Øvrige ting omkring lokalet tages med til byggemødet torsdag den 1. september 2011.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Redaktionen arbejder støt og roligt. Særtoget 2 – 2011 udkommer på torsdag.

Biblioteksgruppen arbejder hen mod at noget at biblioteket kan lægges i de nye arkivkasser. Der indkøbes nye tidsskriftkassetter til de kataloger og blade som skal stå synlig fremme.

Der indkøbes cd kasse til cdér og disketter. Begge dele klares af Thomas.

Hjemmesiden kører stille og roligt. Thomas hjælper Søren med at vælge forsidebilleder.

 

7.     Kommende aktiviteter: Byggemøde, klubbesøg, tur til Utrecht

Byggemøde er torsdag den 1. september 2011, kl. 19.30. Dan samler en liste med opgaver og skriver referat af byggemødet.

 

Klubbesøg – tages på næste bestyrelsesmøde.

 

Turen til Utrecht kører på skinner. 18 personer er tilmeldte. Værelserne på hotellet fordeles hjemmefra. Preben og Thomas laver pjece til deltagerne om tider, adresser og telefonnumre.

 

Alle arrangementer annonceres på opslagstavlen i klubben og på hjemmesiden.

 

8.     Banebørstedag

Banebørstedagen er lørdag den 11. juni 2011 gav ca. 4.000,00 kr. i overskud.

 

Næste år skal det præciseres, at de handlende selv medbringer borde.

 

Det kan muligvis være en fordel at bruge lokalet ovenover vores normale indgang til næste år, da der er installeret køkken i lokalet og en væg en blevet revet ned. Det ser vi på til næste år.

 

Årets tema i 2012 bliver, færger.

 

9.     Generalforsamling

Thomas udarbejder indkaldelse til generalforsamling.

 

10.                   Vagtturnus      

August: Dan

September: Thomas

Oktober: Frits

November: Søren

December: Jan

Januar: Dan

 

11.                   Eventuelt

Frits og Thomas laver indkøb til sommerfesten kl. 10.00 på lørdag.

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 8. november 2011, kl. 19.30 i klubben.