Siden sidst

Nu er efteråret på vej og såvel arbejdet som arbejdsstyrken er tiltagende. Vi har netop afholdt vores årlige byggemøde og der er masser af opgaver som vi har prioriteret og jeg er sikker på at vi til Banebørstedagen 2012, kan præsentere gode nyheder.

På www.signalposten.dk har der på deres forum udspundet sig en diskussion, som tog udgangspunkt i vores regler om fotografering og offentliggørelse af fotos fra vores anlæg. Der er blevet benyttet knubbede ord som begrænsning af ytringsfriheden, censur og propagandamyndigheder, samt formandens klodsede håndtering af indlæggende. Nu kan alle jo mene hvad de vil, men det har været vigtigst for mig at beskytte og udvise den nødvendige respekt for det gode og flotte arbejde, som alle medlemmer er en del af. Det gøres ikke ved at offentliggøre dårlige fotos fra vores anlæg. At gøre vores regler og henstilling om offentliggørelsen til et problem, er skudt helt over målet.

På årets generalforsamling vil der ske forandringer i bestyrelsen.

Olav ønsker at fratræde som kasserer. Han synes ikke længere han har de kræfter som skal til at drive jobbet på den måde han ønsker. I bestyrelsen er vi selvfølgelig kede af beslutningen, men vi har stor respekt for den. Der skal meget til at sige stop for noget som man holder af.

Olav har gjort et kæmpe arbejde omkring medlemsregister og i udførelsen af kassererjobbet. Det er derfor ikke mindst hans fortjeneste at klubben i dag har en rigtig god økonomi og at medlemsregisteret altid er up to date. Det giver ro på bagsmækken og muligheder for at planlægge klubbens indkøb. Jeg vil derfor gerne rette en stor tak til Olav for det store og uegennyttige arbejde han igennem alle årene har lagt i klubben. Jeg er heldigvis sikker på vi til stadighed vil se ham i klubben, og vi håber samtidig også at helbredet må blive bedre, så vi igen kan møde Olav i fuldt vigør.

I år vil også formanden træde ud af rollen. Jeg har varetaget formandsjobbet siden 1994 og det har været en fantastisk oplevelse. Det er et dejligt sted at være formand. Ikke bare har medlemmerne udvist stor respekt for det arbejde som bestyrelsen udfører, men bestyrelsen i sig selv, har udvist stor enighed og i al beskedenhed opnået store resultater. I dag har vi et stort og flot anlæg, vi har god økonomi og masser af ideer for fremtiden. Dertil kan vi se på en medlemsliste, så lang som Ida Davidsens smørrebrødsseddel og NMJK er i dag en af landets støre mj klubber. Mange medlemmer er vel det ypperste bevis for at det går os godt. Personligt har jeg hele vejen igennem oplevet stor opbakning fra alle og det skal I vide, jeg meget taknemmelig for.

Når vi nu skifter formand, skyldes det at vi i bestyrelsen finder tidspunktet rigtigt. Vi ønsker at gøre tingene medens der er overskud til forandringer, og gøre det medens der er unge kræfter som både kan og vil. Det er det man andre steder kalder rettidig omhu. 

Bestyrelsen indstiller Thomas Henrichsen til formandsposten. Thomas har været med i bestyrelsen i mange år og kender alt til det daglige arbejde i klubben. Derudover indstiller vi Preben Hansen til kassererjobbet. Preben har igennem mange år været ansvarlig for adskillige rejser i Berlin-klubben, ligesom hans daglige arbejde også drejer sig om kroner og ører. Jeg takker meget for begges beredvillighed og i bestyrelsen er vi sikre på, at arbejdet dermed er i sikre hænder.

Vi håber at medlemmerne bakker op om disse forandringer og at NMJK må fortsætte som vi kender det.

Dan