Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 14.03.2012

Til stede: Thomas, Frits, Preben, og Dan. Søren, Niels, Robert, Jan mødte senere.

 

 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde

                 ok

 

2. Klubbens økonomi

Preben gennemgik klubbens økonomi og nyt udarbejdet budget. Kassebeholdningen er på ca. 22.000 kr. Vores postgiro er opsagt og alle medlemmer opfordres fremover til bankoverførsel. Preben følger løbende op på kontingent restancer.

                 Forslag om at indsætte betalingsterminer i vedtægterne, behandles op til året GF

 

3. Indkommet post 

                 Klubblade ankommer løbende.

4. Biblioteket, Særtoget og, hjemmesiden

                 Ca. 100 tidsskriftholdere i træ indkøbes, ca. 2500 kr. frigivet af kassen

                 Robert gennemgik Særtoget

                 Dan tager igen kontakt til Knut Petersen i Norge for at få hans artikel i ”Modell og elektronik” på hjemmesiden

                 Søren og Thomas tager sig af flere fotos på hjemmesiden

 

5. Anlægget

                 Der indkøbes elektronik til tidsstyring af bevægelige figurer

                 Faller car opbygningen går planmæssigt fremad

                 Undergrunden monteret og afprøvet

                 Maglemølle lys afprøvet

                 Sporskiftemotorer og pendel elektronik til Helsingør indkøbes.

 

6. Lokalet

                 Ingen bemærkninger.

 

7. Banebørstedag 9. juni 2012

                 Dan udsender invitation når den foreligger

                 Pedel kontaktes om lokaler

                 De ansvarlige :-) kontakter cafepersonalet om de deltager

 

8. Rengøringsdag

                 Afholdes lørdag den 19. maj kl. 8 mødes til fælles morgen bord vi gør rent til kl. ca. 13

 

9. Sommerfest

                 Hos Jan på Nygårdsvej den 25. august - nærmere tilflyder

 

8. Vagtturnus

Marts: Frits

April: Søren

Maj: Jan

Juni: Dan

August: Preben

September: Thomas

 

9. Eventuelt

                 Småtingsliste ophænges i klublokalet

                 udflugt il Rügen den 27 – 30. september

                 udflugt forsøges planlagt til en klubaften i april

 

10. Næste møde

                 Onsdag den 20. juni 2012, kl. 19.30 i klubben.

 

ref. Dan