Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 20.06.2012
Til stede: Thomas, Frits, Preben, og Dan og Søren
 
 
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde
                   Ok
 
2. Klubbens økonomi
Preben gennemgik klubbens økonomi. Kassebeholdningen er på ca. 30.000 kr. + ca 700 i kaffe og kontantkassen.
Preben følger løbende op på kontingent restancer. Rykkere er udsendt.
Thomas tager kontakt og besøger Hans Nygård 

 

3. Indkommet post 
                  Formanden fortalte om DMJU som havde kontaktet ham under BB dagen

 

4. Biblioteket, Særtoget
Thomas redegjorde for biblioteket. Niels trykker Særtoget indtil efteråret. Fremtiden for Særtoget blev drøftet, for så vidt angår stabilitet, trykning og pris. Der blev kort drøftet ideen med at skrive anlæggets historie, en opgave som Robert tidligere gerne ville påtage sig.  
 
5. Hjemmesiden
Frits ønsker nye billeder på hjemmesiden. Frits tager kontakt til Olav om nye fotos og Søren opdaterer.

 

6. Anlægget
Det blev besluttet at udskifte diamanten i Næstved nord. Dan og Olav har udarbejdet en ide. Dan indkøber og installerer. Jørgen O. arbejder videre med bevægelige figurer og timere. Frits udarbejder overslag over indkøb til bevægelige kraner på Maglemølle. Jan nævnte en ide om en lille flyveplads i ”hullet”. Forslaget er en udløber af en ide fra Sven og drejer sig om en flytbar plade i hullet bagved broerne mellem Høng og Præstø/Skælskør.

 

7. materiel
Dan har en del godsvogne han gerne vil sælge til klubben ifald der har interesse. Dan udarbejder en liste. Frits nævnte at numrene på materiellet ikke passede med placeringen i skufferne. Thomas fortalte at man for at benytte skufferne mere effektivt, var gået bort fra at have fast placering af materiellet i skufferne. Skufferne fortæller hvilket materiel der skal være i den enkelte skuffe, men ikke den præcise placering, Skufferne bør udnyttes bedre, måske igennem benyttelse af andre skuffebeslag. Sagen undersøges.

 

8. Lokalet
Dan sørger for arkivkasser og vogne i august. Thomas og Sven maler gulv i sommerferien.
                     
9. Gavegulativ
Ændret gaveregulativ drøftedes. For at gøre dette mere ensartet og mere overskueligt var der enighed om at udarbejde retningslinier for gaver givet af klubben. Der var enighed om en beløbsramme på den enkelte gave på ca. 250,- kr.
 
10. Banebørstedag 2012
                  Samlet har BB dagen givet overskud på ca. 3000,- kr.
 
11. Sommerfest
                  Hos Jan på Nygårdsvej den 25. august – Opslag hænges straks op i klubben (er sket kort før ferien)
 
12. Rügen udflugt
                 Opslag ophænges i klubben ASAP.
Sidste tilmelding den torsdag 30/8 pris ca. 1500,- kr. (er sket kort før ferien)
 
8. Vagtturnus
Juni: Dan
August: Preben
September: Thomas
Oktober: Frits
November: Jan
December: Dan

 

9. Eventuelt
                Under punktet drøftedes en ide om faste kort til gaver og repræsentation. Olav spørges om assistance.

 

10. Næste møde
                 Onsdag den 29. august 2012, kl. 19.30 i klubben.
 
ref. Dan