Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 21.11.2012, kl. 19.30

Deltagere: Jan, Dan, Thomas, Frits, Søren, Preben. Robert kom senere
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Godkendt
 
 1. Klubbens økonomi
·   Kassebeholdning: 23.750,00 - skyldigt udestående - Husleje Næ. komm. ca. 7000,- kr. - opkrævning afventes
·   Nyt medl. Jens Jørgensen
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade i.a.b.
 
 1. Anlægget
·         Udskiftning af diamanten Næstved nord påbegyndes december (januar) - Dan
·         Havnespor Næstved ændret - Frits       
·         Vand til Åen indkøbes - tidligere forsøg mislykkedes - Søren
·         Maglemølle fortsættes - bygninger, kaj, lys - Frits og Sven
 
 1. Lokalet
·         Sortering af brugt Mj til banebørstedagen - Thomas
·         Arkivet etableres - Thomas/Frits
·         Gulvmåtter til brug i gennemgange under anlæg afprøves
 
 1. Særtoget, hjemmesiden og biblioteket
·         Kommende blade og layout - Robert
·         December nummeret er godt på vej
·         Hjemmeside - i.a.b.
·         Nye bøger inkl.. "danske personvogne"
 
 1. Kommende aktiviteter, film, foredrag, besøg i andre klubber m.m.
·         Besøget hos stationsbyen refereret - Thomas
·         Kommende aktiviteter: der forsøges med undervisning i særlige emner på klubaftner. Første gang i februar
·         Banebørstedag bliver lørdag den 8 juni kl. 11-16 - Tema Skandinavien
 
 
 
 
 1. Opfølgning på Generalforsamling
·         Gennemgang og godkendelse af ændrede vedtægter
·         Vedtægterne tilrettet iht. beslutningerne på GF. Nye vedtægter udsendes med Særtoget december 2012
·         Opsamling på opmærksomhedspunkter til GF 2013
·         Bestyrelsen foretager en opsamling omkring opmærksomhedspunkter fra GF- formentlig på en lørdag i marts/april 2013.
 
 1. Juleafslutning:
·         20/12 i klubben - Gløgg / Glühwein og æbleskiver -
·         Thomas / Jan / Preben
 
·         Julefrokost:
·         18/1 kl. 18.30 i klubben (Robert aftaler med Appenæs kro)
·         Pris 175 kr. indbetales til klubbens konto.
 
 1. Juleferie:
·         fredag den 21. dec. - onsdag den 2. januar begge dage inkl.
 
 1. Bestyrelsens Nytårskur:
·         8/1 hos Frits
·         alternativt - hos Dan
 
 1. Vagtturnus:
·         Januar: Preben, Februar: Thomas, Marts: Frits, April: Dan, Maj: Jan
 1. Eventuelt
·         Ole Pedel stopper på arbejdsmarkedet. Klubben giver en købmandskurv ca. 400 kr. og et foto. Thomas/Jan/Frits/Robert deltager i receptionen på Sydbyskolen.
 
 1. Næste møde
·         20. februar 2012
 
ref. Dan