Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 26.09.2012, kl. 19.30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Intet at bemærke
 
 1. Klubbens økonomi
·         Årsregnskabet til GF udviser fin balance
·         Kasse ca. 350,- kr bankindestående ca. 30.000 kr.
 
 1. Indkommet post
·         Diverse klubblade
 
 1. Biblioteket/Særtoget
          ”Særtoget” fremtid og trykning
·         Indhentning af tilbud m.m. omkring trykning og pris fortsættes - indtil videre ingen ændringer
 
 1. Hjemmesiden
·         Vi sørger højt og lavt for at finde artikler og henvisninger til artikler skrevet om
          klubben. Der ønskes enten en link eller artiklen i PDF.
 
 1. Anlægget/El/Digital
·         Sporskifter til diamanten nordenden af Næstved er under klargøring (Dan)
·         Ny undergrund Skælskør overvejes (på idestadiet) (Dan og Torben)
·         Remise Næstved færdiggøres med el. (Dan)
·         Problemsporskifte i Helsingør overvejes udskiftet eller ændret elektrisk.
          Tillig elforbindelser undersøges(Dan)
·         Sporarbejdet i Næstved Nord og i Helsingør koordineres og ændres i samme
          sporarbejdet - umuliggør kørsel mellem Næstved og Helsingør
·         Der undersøges installeret flere skuffer til materiel i skabene (Thomas - Eiler)
·         Flere grønne gardiner under anlæg (Jan)
·         Gardiner over biblioteket på bagsiden af vitrinerne ( Jan - Thomas)
 
 1. Materiel
·         Der er indkøbt 2 stk Gdgs/1 stk Eh/3 stk ølvogne
·         Der foretages evt. fællesindkøb af litra F
 
 1. Lokalet
·         Brandslukkere i klublokalet undersøges (Thomas)
 
  
 1. Generalforsamling torsdag den 25. oktober kl. 19.30 i klublokalet
evt. revision af vedtægter.
                      *1 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 
                      Forslag A. Klubbens hjemsted vedtægterne. pkt. 2.1 "NMJK har hjemsted på Uglebroskolen , 4700 Næstved"
                      ændres til:
                      NMJK har hjemsted på Sydbyskolen, Nygårdsvej 110,  4700 Næstved.
                      Hjemmeside: www.nmjk.dk - mailadr: nmjk@nmjk.dk
 
                      Forslag B. Kontingent vedtægterne. pkt. 5.3 "Kontingent skal betales til kassereren eller efter aftale,
                      via overførsel fra pengeinstitut"
                      ændres til:
                      Kontingent betales forud til klubbens bankkonto
 
                      Forslag C. Korrespondance vedtægterne. pkt. 7.4 "Sekretæren samler og opbevarer klubbens korrespondance"
                      ændres til:
                      Sekretæren samler og opbevarer klubbens korrespondance.
                      Elektronisk korrespondance og dokumentation kan opbevares elektronisk.
 
·      Til opfyldelse af Forslag C - bevilges et beløb til indkøb af ekstern harddisk.
            Derved råder klubben over to stk. ekstern harddiske - et til kasserer og - et til sekretær.
            Disse koordinerer og der sørges for to kopier af klubbens elektroniske arkiv materiale.
 
·         Indkaldelser til GF skrives og udsendes (er udsendt) tirsdag den 2. oktober
 
 1. Vagtturnus
        August: Preben,
September: Thomas,
Oktober: Frits
        November: Dan
December: Jan
 1. Særligt
·         Banebørsteudvalget nedlagt. Arbejdet indgår i det normale bestyrelsesarbejde.
 
 1. Eventuelt
·         Udflugter: "besøg i "Stationsbyen" forsøges lagt i november.
·         Juleafslutning: 20/12 i klubben - Gløgg og æbleskiver
·         Julefrokost: 18/1 kl. 18.30 i klubben (Robert aftaler med Abbednæs kro)
·         Bestyrelsesmøde: 8/1 hos Frits
 
 1. Næste møde
·         21 nov. kl. 19.30 i klublokalet