Arbejdsopgaver – byggemøde 6. september 2012

 

Næstved:

Landskab

Bygninger

Posthus

Maglemølle

Beplantning

Forpladsen

Remise

Åen

Kraner ved havnen

Diamant i nordenden

 

 

-

Torben J.

Dan

Sven, Frits

Søren C.

Thias

Dan, Torben J.

Søren

Sven, Frits

Dan, Søren C. – Kjeld skal høres inden opstart

 

 

Helsingør:

Stationsbygningen

Baggrund

Forkant og vej

Remise

Drejeskive

Terminalbygning

Liv ved havnen

Værftet

Perron + sporlægning

Privatbanen

 

 

Torben J., Sven, Søren C., Jørgen O.

Jan L.

-

Jan L.

Jan L.

-

Jørgen O.

Sven, Thias, Jørgen O.

Jørgen O., Jan L.

Jørgen O., Jan L.

 

 

Undergrund (Nykøbing F.)/Gedser:

Opstillingspor

Havn (Gedser)

 

 

Per, Kjeld, Kenneth

Jørgen N., Jørgen O.

 

 

Skælskør:

Militærlejren

Areal overfor hovedvagten

Tilsvine ”Martha”

 

 

Sven

Preben H.

Søren C.

 

 

Vordingborg:

Skrænter ved posthus

Bygning på rangerterræn

Forplads

Perroner

 

 

 

Niels, Preben H., Thomas

Thomas

Niels, Preben H., Thomas

Niels, Preben H., Thomas

 

 

 

Materielregistrering

Fotografering

Database

Kort

Koblinger

Flere skuffer

 

 

Peter H., Kurt-Ole, Carl, Flemming, Thomas

Peter H., Kurt-Ole, Carl, Flemming, Thomas

Peter H., Kurt-Ole, Carl, Flemming, Thomas

Peter H., Kurt-Ole, Carl, Flemming, Thomas

Eiler

 

 

Sportsflyveplads ml. Høng og Skælskør

Etablering af flyveplads

Vej til flyveplads

 

 

Sven

Sven

 

 

Hurtigure:

Pc

Installering

 

 

Dan, Per

Dan, Per

 

 

Bibliotek og arkiv:

Dele af bibliotek i kasser

Overføre videobånd til DVD

Oprydning i arkivet

Opdatering af billeder i klubbens arkiv

 

 

Thomas, Niels, Peter H., Robert

Robert

Thomas

-

 

 

Værksted:

Fastgøre dekupørsav

Fastgøre koordinatbord

 

 

Eiler

Eiler

 

 

Lys og gardiner

Helsingør

Vordingborg

Præstø

Mern

Gardiner under anlægget

Male forkanter på anlægget

 

 

Dan, Jan L.

Dan, Jan L.

Dan, Jan L.

Dan, Jan L.

Dan, Jan L.

Flemming, Sven

 

 

Arkivkasser:

Oprydning under anlægget

Organisering af arkivet

Fremstilling af labels og arkivoversigt

 

 

-

Frits

Thomas, Frits

 

 

El arbejde på hele anlægget:

Undergrund på Vordingborgs kontrolpult

Oprydning i el-dele

Gedser skal tilsluttes kontrolpult på Næstved godsbanegård

Automatisering af diverse overskæringer

Lys i gadelamper, på perroner, i huse, osv.

Lave strøm og pendulstyring til smalsporsbanen

Lave kontrolpult til smalsporsbanen

Pendulstyring til privatbanen i Helsingør

Togvejstyring i Høng

Strøm til remiseområde i Næstved

Indkøbe smalsporsmateriel

Indkøbe strømforsyninger til diverse stationer / gadelys

Foretage dekodervalg for ensartet programmering

Opsætte kamera / skærm til undergrunden (Nykøbing Falster)

Indkøb af vendesløjfemodul Næstved remise

 

 

Per, Kjeld, Karl Erik, Kenneth

-

Per, Kjeld, Karl Erik, Kenneth

-

Kenneth, Kaj, Jørgen O.

-

-

-

Per, Karl Erik

Dan

Peter H.

Jørgen O.

-

Per, Kjeld, Karl Erik, Kenneth

Dan

 

 

 

Faller Car:

Faller Car rundt om Næstved station

Faller Car i Næstveds udkant

Planlægning af Faller Car i Helsingør

Indkøb af Faller Car

 

 

Thias

Thias

Jan L., Thias, Jørgen O.

Jan L., Thias, Jørgen O.

 

 

Detaljering:

Bevægelige detaljer

Patinering af modeller

Vognlaster

 

 

Jørgen O., Sven, Søren C.

Jan L., Sven, Søren

-

 

Undergrund = Nykøbing Falster                       Opstillingspor bag vitrine = Gedser