Siden sidst – indlæg i Særtoget 3 - 2012

De mørke efterårsaftener har sænket sig over klubben, og der er godt gang i aktiviteterne i kælderen på Nygårdsvej. Som vanligt er der altid lidt færre i klubben henover sensommeren, men stille og roligt kommer folk myldrende til – og ofte gerne med nye ideer og fine projekter.

Vores traditionelle byggemøde blev afholdt i september, og mange var mødt op denne aften. Opgaverne blev fordelt, og listen med projekter og ansvarlige tovholdere er ophængt i klubben. Der er således rig mulighed for, at alle kan tilknyttes et projekt og på den måde give sit bidrag til klubben. Enkelte projekter er prioriteret, idet de er meget vigtige for klubbens drift, mens andre opgaver haster knapt så meget. Endelig er der også nogle projekter, som ikke har tilknyttet nogle ansvarlige, og dermed er udsat på ubestemt tid. Der er vigtigt, at vi kun sætter det antal skibe i søen, som vi også kan nå at følge op på, således at klubbens ånd med kvalitet frem for kvantitet fortsat efterleves.

I slutningen af september drog 17 mand på den årlige udflugt. Denne gang var målet Rügen i Nordtyskland. Vi kørte fra Næstved torsdag formiddag og havde 4 herlige dage med teknikmuseer, ordinær dampdrift på Rasende Roland, 4 sejlture, sightseeing, remisebesøg og frem for alt hyggeligt selskab. Turen blev som mange gange tidligere foretaget med bil, og vi boede en store hyggelige lejligheder i badebyen Binz. En stor tak skal rettes til udflugtsudvalget som havde tilrettelagt en god og indholdsrig tur.

Året generalforsamling blev afholdt den 25. oktober i klublokalet. I år deltog næsten 30 medlemmer, så der var fyldt godt op på alle stolerækkerne. På generalforsamlingen blev foretaget en række vedtægtsændringer som dels var bestyrelses – og dels indkomne forslag. Der var desuden en god drøftelse om den fremtidige medlemsform i NMJK. Opdaterede vedtægter vil blive udsendt til alle medlemmer sammen med et kommende nummer af Særtoget.

Her i efteråret / vinteren er der vigtige datoer at huske:

bulletTirsdag den 20. november kl. 18.30 drager vi på besøg hos MJK-Stationsbyen. Tilmelding i klubben.
bulletTorsdag den 20. december er der juleafslutning i klubben med gløgg, glühwein og æbleskiver.
bulletFredag den 18. januar 2013 er der julefrokost i klubben. Tilmelding ophænges i det nye år.

Flere har efterspurgt temaaftener med husbygning, patinering, indbygning af dekoder i gamle lokomotiver, lær at køre på anlægget, fremstilling af træer, osv., som kunne afholdes henover vinteren. Tidligere har temaaftenerne været koncentreret om en aften, hvor alle var ”tvunget” til at lave træer eller patinere modeller. Det vil i fremtiden være lidt anderledes, sådan at det bliver en slags arbejdende værksted hvor 2 – 3 medlemmer på en klubaften viser, hvordan man f.eks. kan patinere modeller. Så er det helt frit om folk vil deltage, kigge på, udveksle erfaringer eller lave noget helt andet. Aftenerne med arbejdende værksteder vil blive annonceret på hjemmesiden, i klubben, på mail og i Særtoget (såfremt det kan indpasses med udgivelsestidspunktet).

Redaktøren af Særtoget er blevet en smule arbejdsramt trods pensionen, så da det pt. ikke vides om Særtoget nr. 4 når ud inden jul, vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle klubbens medlemmer, familier og venner af klubben en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Thomas