Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 04.11.2015 kl. 19.30
 
1.     Godkendelse af referater fra tidligere møder, samt årets GF og regnskab. Protokollen ført helt ajour.
·       i.a.b.
 
2.     Klubbens økonomi kasse 816,- bank 20017,- medlemmer 64
·       Frits havde et spørgsmål omkring udflugtskontoen som viste et minus, på trods af annullering af entre til koldkrigsmuseet. Minusset skyldes gaveudgifter ifbm. turen til Stevns, til Grit og Søren, samt Øsjk.  
 
3.     Indkommet post
·       i.a.b.
 
4.     Biblioteket
·       i.a.b.
 
5.     Særtoget
·       Robert redegjorde for næste udgave af Særtoget som udsendes 1. dec.
 
6.     Hjemmesiden
·       Spørgsmål fra Michael på GF om hjemmesiden
·       Der udspandt sig en snak om hjemmesiden og det videre arbejde. Medlemmer opfordres til at aflevere fotomateriale til Søren.
·       Der iværksættes et forsøg med at skrive om anlæggets fiktive historie.
Til det oprettes en "historiebog" på hjemmesiden.
Der opsættes på strategiske steder på anlægget, en opfordring til at skrive en historie.
 Alle medlemmer som ønsker at skrive, fortælle eller digte en historie om en enkelt scene på anlægget, sender den til Søren.
Historierne redigeres og indsættes i "historiebogen"
Søren og Dan redigerer bogen.
 
 
7.     Anlægget
·       Helsingør fremdrift
·       Dan redegjorde for det igangværende arbejde på Helsingør
·       Oprydning under Skælskør ?Vitriner - Dan
·       Arbejdet med bygning af vitriner er igang og de store modeller fjernes om kort tid fra hylderne under klinten
·       køredag en lørdag ?- Dan
·       Dan fortalte om ideen omkring en køredag lørdag, med indlagte spise og kaffepauser. Der arbejdes videre med projektet.
·       figurer på anlægget - Frits
·       Frits har fra Carsten Rønnow, modtaget mange figurer til anlægget. Disse skal inden banebørstedagen monteres. Der skal endvidere indsættes figurer i vogne. Der arbejdes på en projektdag/aften.
 
8.     El/digitalanlæg
·       i.a.b.
 
9.     Materiel
·       koblinger
·       Generel snak om koblinger og de problemer disse giver på anlægget
·       Opbevaring af materiel - en ide til paternoster - Dan/Torben
·       Dan redegjorde for sin og Torbens ide til et skab for hele stammer og hvordan disse komme til og fra anlægget
·       Der er indkøbt CRM vogne, 2 stk. Mx, og en rumpeged til skinnebusserne.
·       Der ønskes evt. at bygge vitriner til de færger som ikke benyttes.
 
10.  Lokalet
·       Eventuelt lager i andet lokale - Dan (har spurgt Rene)
·       Ingen muligheder. Skabe kan evt. indkøbes og anbringes på gangarealet
·       Whiteboard tavle flyttes fra værkstedet til gangen. Frist og Eiler
 
11.  Kommende aktiviteter
·       Julefrokost 130 kr.
·       Bestyrelsen holder deres nytårsmøde den 6. januar hos Jan
·       Jan sørger for Glühwein til juleafslutningen, Preben sørger for øvrige indkøb.
 
12.  Vagtturnus
November: Preben December: Frits Januar: Dan Februar: Jan Marts: Thomas
 
13.  Eventuelt
·       Søren, Jan og Preben redegjorde for arbejdet med Lorelei og Dortmundturen
 
14.  Næste møde
·       17. februar
 
ref. Dan