Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 09.09.2015 kl. 19.30
 
1.      Godkendelse af referat fra møderne:
·         den 15. april, 21. maj og 22. juli - punktet udsættes til næste møde.
 
2.      Klubbens økonomi
·         Bank 39000 kr. kasse ca. 400 kr.
 
3.      Indkommet post
·         diverse klubblade
 
4.      Biblioteket
·         Modtaget stor bibliotekssamling fra Torben Beyerholms bo.
 
5.      Særtoget
·         Undervejs. Udsendes tillige med indkaldelsen til generalforsamling
 
6.      Hjemmesiden
·         i.a.b.
 
7.      Anlægget
·         Regler for kørsel på anlægget ! Flemmings forslag !
·         Flemming forslag til køreregler indarbejdes med Thomas´s opslag omkring togstammer og materiel.
·         Opsættes som Rød Plakat på alle stationer.
·         Det vedtoges at forsøge med 2 køreaftner pr. måned for bla. at øge rutinen. - nærmere tilkommer
 
8.      El/digitalanlæg
·         Helsingør, ny sportavle ( Søren)
·         nye spor indkøbes (10/9-15).
·         El folket (Per og Kjeld) skal have tid til at sikre sig korrekt markering af ledninger og sporskifter inden ombygningen starter. (Dan og Jan)
 
9.      Materiel
·         Målevogn, indkøb m.m
·         Der indkøbes en målevogn af fabrikat ESU
·         Der indkøbes en lyddecoder til litra S fra Fyns modeltog
·         Der indkøbes 2 stk. litra Mx Heljan brun
 
 
10.  Lokalet
·         Dan køber diodelamper i Ikea 6 stk. til køreplaner på stationerne
 
11.  Generalforsamling
·         Generalforsamling torsdag den 29. oktober
·         Bestyrelsens forslag - ingen
·         kontingenter - foreslår uændret
 
12.  Vagtturnus
·         September: Jan Oktober: Thomas November: Preben December: Frits Januar: Dan
 
13.  Eventuelt
·         Byggemøde den 10. september.
·         Thomas har udarbejdet oplæg
·         sommerfest den 22. august. ? fremtiden ?
·         Sommerfesten afholdes indtil videre i spejderhytten
·         Stevns 19. sep. - er alt på plads ?
·         vi bliver ca. 20.- alt skulle være på plads - pris 200 kr.
·         Lorelei april 2016 - Søren har udarbejdet et forslag: fra Næstved med tog mandag den 18. april, til Lorelei og området ved Rhinen, videre torsdag til udstillingen i Dortmund og hjem lørdag den 23. april. Turledere, Søren, Preben og Jan. Bemærk at fredag den 22. er st. bededag. 
·         Der arbejdes videre med forslaget og et foreløbigt prisestimat er ca. 3500 kr. incl tog, anden lokal transport og diverse entreer, samt hotel med morgenmad.
 
·         Juleafslutning mandag den 21. december
·         Det nye år starter den 4. januar
·         Julefrokost i klubben fredag den 15. januar
 
14.  Næste møde
·         4. november kl. 19.30
 
 
ref. Dan