Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 11.02.2015 kl. 20.00
 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde - alle
·         referat af den 26. august, referat af den 2. november 2014, referat og regnskab GF 2014 godkendes og indsættes i protokol.
 
 1. Klubbens økonomi - Preben                         kasse 2200 + bank ialt ca. 25000,- kr antal medl. 66
 
 1. Indkommet post - alle                                 abonnementsblade og klubblade
 
 1. Biblioteket - Thomas                                  Der kommer tog, Hedens dronning og De blå tog er tilkommet
 
 1. Særtoget - Thomas                                      Preben og Thomas aftaler redaktionsmøde med Robert                                                                           Robert ønsker et møde med bestyrelsen.
 
 1. Hjemmesiden - Søren                                  Er i færd med opdateringen af vore udflugter og arkivet
                                                                Der ønskes flere aktuelle fotos på hjemmesiden
·         Facebookside Dan                     Undersøger facebook og gennemgår mulighederne på næste møde.
 1. Anlægget
·         Acrylplader ved huse i Næstved - Thomas    Højere acrylplader monteres omkring Næstved Station
·         Registrering - Status - Thomas                    Der mangler at blive registreret ca. 40 enheder.
·         Køreplansholdere - Thomas/Dan               Der monteres holdere på alle stationer
·         Igangværende ombygning - status - Dan   Status gennemgået og der geares lidt ned på arbejdet frem til Banebørstedag
 
 1. El/digitalanlæg- Thomas i.a.b.
 
 1. Materiel - alle
·         reparation af materiel - Dan               Litra D repareret med god hjælp fra Hobbytrade/F2010
 
 1. Lokalet - alle i.a.b.
 
 
 
 
 
 1. Banebørstedag - alle
·         indkaldelse                                         Udsendes til udtalelse hos bestyrelsen
·         stegt flæsk, m.m.                                Dan undersøger muligheden i golfklubben
·         foredrag                                            John Poulsen og Steffen Dresler holder foredrag om De blå Tog
 
 1. Udflugter og besøg
·         Udflugt – efterårstur - Thomas, Søren, Frits
Beg. af september, årets Danmarkstur planlægges som endagstur til Stevnsfortet, frokost i Klippinge og besøg hos Østsjsællands jernbaneklub.  
·         Politipensionister på besøg i maj - Thomas
Besøg af politiets pensionistforening den tirsdag den 12. maj kl. 14
·         April 2016 - Der arbejdes med planer for en udenlandstur tur til Lorelei og udstillingen i Dortmund. 
 
 1. Vagtturnus
Marts: Jan April: Thomas Maj: Preben Juni: Frits Augsut: Dan
 
 1. Eventuelt
·         Banebørste byggemøde torsdag den 12. marts
·         Rengøringsdag lørdag den 9. maj kl. 09.00
·         Sommerfest lørdag den 22. august i spejderhytten i Ringstedgade.
 
 1. Næste møde - alle
·         Onsdag den 29 april kl. 19.30 (Dan på ferie, Frits skriver referat)
 
ref. Dan