Referat af bestyrelsesmøde i NMJK den 15.04. 2015 kl. 19.30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af den 26. august 2014, referat af den 2. november 2014, referat og regnskab GF 2014, samt referat af 11. februar 2015 blev godkendt og underskrevet! 
 
 1. Klubbens økonomi: Likvid kapital kr. 28.573,00. Antal medlemmer 66.
 
 1. Indkommet post: Div. Klubblade modtaget. Formanden har modtaget ønsker om besøg fra: Modelbane klubben ”Puffen” fra Odense den 25/4, Modelbaneklubben HO Aalborg den 25/4, Firma Howden den 24/4 samt Politipensionist forening fra Næstved 12/5.
 
 1. Biblioteket: I.A.B.
 
 1. Særtoget: Robert Fischer havde anmodet om et møde med bestyrelsen angående accept af ham som redaktør, samt hans deltagelse i bestyrelsens møder. Dette bliver behandlet af bestyrelsen når denne er fuldtallig igen. Robert fremlagde også emner til kommende udgaver af Særtoget.
 
 1. Hjemmesiden: Facebook udsættes til næste møde.
 
 1. Anlægget: Ombygningen forløber ”planmæssig” Projektet en langt foran tidsplan. Formanden kontakter Carsten Rønnov angående div. figurer samt placering af disse. Formanden kontakter Flemming angående fotografering af detaljer på anlægget. Bestyrelsen vil undersøge om der er medlemmer der vil skrive historier om huse, områder m.m. på anlægget, (som Søren har lavet på sit anlæg).
 
 1. El/digitalanlæg: Formanden kontakter ”El-gruppen” om standardisering af trykknapperne til de forskellige animationer. I Jørgens fravær efterlyses en ”styrmand” til færgen.
 
 1. Materiel: Registrering af materiellet nærmer sig afslutningen.
 
 1. Lokalet: En reol til affaldskasserne anskaffes/laves
 
 1. Banebørstedag: Tilmeldingsliste ophænges. Alle opfordres til at deltage i kørselen. Stegt flæsk indtages i år i Holmegårds Hallen.
 
 1. Vagtturnus
April: Thomas Maj: Preben Juni: Frits August: Dan September: Jan
 
 
 1. Eventuelt: Tur til Stevns afholdes 19/9, tilmeldings seddel ophænges. Et besøg hos Sorø modelbaneklub overvejes/planlægges.
 
 1. Næste møde: Næste bestyrelsesmøde 2/6 eller 3/6 nærmere tilgår. Klubben holder sommer lukket fra 29/6 til 3/8.
 
Referat: Frits D, Sørensen (Dan var på ”langtids” ferie)