Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 21.05.2015, kl. 19.30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
 
 1. Klubbens økonomi beholdning ca. 28000 kr.
 
 1. Banebørstedag:
 
  1. Arbejdsopgaver
  2. Foredrag inklusive teknisk udstyr Thomas, Flemming, Jan
  3. Cafe herunder indkøb Anna, Kirsten og Preben
  4. Brugtbod  Eiler, Søren
  5. Egen klubudstilling Thomas
  6. Åbne og lukketid inklusive adgangsveje Opgaverne fordelt herunder opsætning af afspærringstape langs stien langs skolen.
 
 1. Klubben på Facebook – oplæg fra Dan
          Udsættes indtil videre
 
 1. Kommende aktiviteter:
 
  1. Sommerafslutning
29. juni - smørkage og Tuborg
  1. Sommerfest
22. august i spejderhytten, Ringstedgade
  1. Udflugt
19. september til Stevns - se opslag i klubben
  1. Dato for generalforsamling
torsdag den 29. oktober 2015
 
 1. Vagtturnus
April: Thomas Maj: Preben Juni: Frits August: Dan September: Jan
 
 1. Eventuelt
 
 1. Næste møde hos Jan 22. juli kl. 10