Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 22.07.2015 kl. 10:00
Hos Jan Larsen, Larsens plads nr. 25. 4700 Næstved
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
 1. Klubbens økonomi
·         kassen ca. 38.000 kr. - Husleje ca. 6000
 
 1. Indkommet post
·         klubblade
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Særtoget
 
 
 1. Hjemmeside
·         facebook,
·         arbejdet indstilles indtil videre. Dan
 
 1. Anlægget
·         Helsingør nyt sporanlæg - ombygning (Jan/Dan)
·         Beløb til nye spor Peco code 100,  bevilget. Dan opmåler og bestiller i England.
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 1. Materiel
·         Der indkøbes dieseltrækkraft til klubben, litra Mz og Me.
·         Det undersøges omkring modeller af litra Df og litra Q. Kim Tikøb kontaktes.
 
 1. Lokalet
·         skal vi høre skolen om mulighed for et lagerrum?
·         Pedellen spørges først !
·         Ny rulle prøvestand indkøbes hvis den ikke kan findes.
·         Nyt stativ til affaldssortering - Thomas
·         Papirservietterne erstattes af en stor papirrulle - Eiler
·         Der indkøbes ny Pc til programmering. Flemming og Thomas
 
 
 1. Generalforsamling 2015
·         indkaldelse udarbejdes
·         dato torsdag den 29. oktober
 
 1. Vagtturnus
          August: Dan September: Jan Oktober: Thomas November: Preben December: Frits
 
 
 1. Udflugter:
·         Stevns 19. sep. - er på plads.
·         Lorelei april 2016 - Søren har udarbejdet et forslag: fra Næstved med tog mandag den 18. april, til Lorelei og området ved Rhinen, videre torsdag til udstillingen i Dortmund og hjem lørdag den 23. april. Turledere, Søren, Preben og Jan. Bemærk at fredag den 22. er st. bededag. 
 
 1. Årets sommerfest:
·         Fremtiden?
·         sommerfest den 22. august.
·         Vi ser tiden an omkring ændringer i afholdelse af sommerfesten.
 
 1. Banebørstedag 2015 ?
·         dato og tema 2016
·         lørdag den 11. juni 2016
·         tema: figurer.
 
 1. Eventuelt
·         Byggemøde den 10 sep. i klubben
 
 1. Næste møde
·         onsdag den 9. sep i klubben
 
ref. Dan