Arbejdsopgaver – referat af byggemøde 10. september 2015

 

Detaljering:

Bevægelige detaljer

Patinering af modeller

Vognlaster

Indrette personvogne

Personer i byerne

Biler

Indretning i huse

Generelt vedligehold

Rengøring af anlægget

 

 

Sven, Frits, Kenneth

Jan L.

-

Kenneth, Thomas

-

-

-

Alle

Alle

 

 

 

Undergange:

Lave ”lofter” i undergange + gelænder/tæpper

 

 

Kai

 

 

Diverse:

Førstehjælpskasse med sikringer

Lys i telefonkasser + holder til køreplaner på alle stationer

Vitrine til S-tog og B-vogn med lys

Opgørelse over rullevogne til arkiv

Flytte whiteboard og lave værktøjsvæg

Forhøje og forny plexiforkanter på anlægget

Lave træ - og listedepot

Sortere og markere i køkkenet

 

 

Dan (sikringer)

Dan

 

Torben J., Sven

Thomas, Peter

Eiler, Frits

Eiler, Esben

Torben J.

Jan L.

 

 

El arbejde på hele anlægget:

Elarbejde i Helsingør

Elarbejde Fodby

Lave kontrolpult til smalsporsbanen

Lys huse

Lys vogne

Bevægelige detaljer

 

 

Per, Kjeld, Karl Erik, Kenneth

Per, Kjeld, Karl Erik, Kenneth

Udgår

Kenneth

Kenneth, Flemming

Preben (indkøb af timere) - elfolkene

 

 

Faller Car:

Faller Car rundt om Næstved station

Opladningsstation - tankstation

Faller Car i Næstveds udkant

Faller Car i nye veje på anlægget

Planlægning af Faller Car i Helsingør

Faller Car køretøjer - opgradering

 

 

Selvstændigt projekt – Thias kontaktes (Thomas og Kurt Ole)

-

-

-

-

 

 

 

Næstved:

Bygninger

Forpladsen

Værtshus (Skrubben)

 

Dan (posthus), Torben J. (huse Farimagsvej)

-

Sven, Frits

 

 

Helsingør:

Sporoptagning og sporlægning

Perroner

Ballastering

Baggrund

Forkant og vej

Drejeskive

Placering af terminalbygning

Sportavle

 

 

Jan, Dan

-

-

-

-

Jan

Jan

Søren

 

 

Skælskør:

Eltavle til havnen

Planlægning af Faller Car

Overkørsel biler + tog

 

 

Per, Kjeld, Karl Erik, Kenneth

Søren (udvidelse af anlægsplade)

Per, Kjeld, Karl Erik, Kenneth

 

 

 

Vordingborg:

Tankstation

Byhuse

Rangerterræn

Forplads

Perroner

 

 

Preben, Thomas

Preben, Thomas

Preben, Thomas

-

Torben J.

 

 

 

Fodby:

Station

Landsby

Sportsflyveplads

 

 

Bjarne, Sven, Torben J.

Bjarne, Sven, Torben J.

Bjarne, Sven, Torben J.

 

 

Dalmose:

Overskæring – automatisering

 

 

Per, Kjeld

 

 

Arbejdsgruppe – materielskab + Gedser:

Hvordan kan vi forbedre opbevaring af materiel og kan det kombineres med Gedser station – færgehavn og materielelevator?

 

Thomas, Flemming, Kurt Ole

 

 

Arbejdsgruppe – Mernhjørnet:

Kan hjørnet blive mere levende f.eks. med arbejdende savværk, korrekt station og saftstation?

 

Peter, Uffe, Thomas

 

Undergrund = Nykøbing Falster                          Opstillingspor bag vitrine = Gedser