Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 16.11.2016 kl. 19.00
 
1.      Godkendelse af referat, samt årets GF og regnskab.
·         udsættes til næste møde.
 
2.      Klubbens økonomi
·         alle konti 30188,- kr.
 
3.      Indkommet post
·         klubblade
 
4.      Biblioteket
·         nye bøger indkøbt
 
5.      Særtoget
·         i.a.b.
 
6.      Hjemmesiden
·         Michael Neergaard vil gerne hjælpe med fotos. Søren og Michael koordinerer indsatsen
 
7.      Generalforsamling
·         Bestyrelsen havde en kort snak og gennemgang af GF. Ingen bem.
 
8.      Anlægget
·         Helsingør skrider fint fremad.
·         Vitriner - påbegyndes i januar. Dan og Torben
·         Køredag en lørdag. planlægges til lørdag den 18 februar.
 
9.      El/digitalanlæg
·         Reservedele indkøbt til reparation af vore håndkontroller.
 
10.  Materiel
·         Reservedele til Roco 1116 indkøbes.
·         Undervogn til David indkøbes.
·         Bjørn laver vognlaster
·         Jan patinerer og maler de blanke hjul på vogne.
 
 
11.  Lokalet
·         i.a.b.
 
12.  Kommende aktiviteter
·         Udflugt til Malmø og Helsingør den 19. nov.
·         Juleafslutning den 19. december - som vi plejer (Thomas/Preben)
·         Opstart den 2. januar 2017
·         Julefrokost fredag den 20. januar 2017 - sædvanlig meny og der udarbejdes et opslag (Preben)
·         Film - foredrag om de blå tog -2 x 45 min  planlægges
·         Filmaften i december - Pendon planlægges
·         airbrush værkstedsaften planlægges til marts/april
 
13.  Vagtturnus
·         Nov: Frits Dec: Jan Jan: Dan Februar: Thomas Marts: Preben
 
14.  Eventuelt
·         Bestyrelsen snakkede om et åbent hus for skolens lærere og pædagoger. Thomas skriver til skolen og finder en dato.
 
15.  Næste møde
·         Nytårskur hos Frits. 4. januar (Jan/Søren)
·         8.  februar i klublokalet kl. 19.30
 
ref: Dan