Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 17.02.2016 kl. 19.30
 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde - alle
 
 1. Klubbens økonomi -
·         Bankkonto ca 18600,- kontant 2055,-
·         Der ophænges indkøbsliste til Dortmund turen. Alle kan skrive ønsker herpå
·         Besøg fra Karlemoseparken mjk - aftalt til torsdag den 7. april.
 
 1. Indkommet post -
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket -
·         Der indkøbes byggebog fra USA
 
 1. Særtoget -
·         Robert deltog kortvarigt og gennemgik næste nummer af særtoget samt planer for fremtidige klubblade.
 
 1. Hjemmesiden - i.a.b
 
 1. Anlægget -
·         Helsingør færdiggøres delvist, hvilket betyder kørsel til og fra hovedspor er klar til BB dag.
·         Fodby udvides med endnu en transversal ind til sidespor, fra Næstved enden.
 
 1. El/digitalanlæg- i.a.b
 
 1. Materiel -
·         Thomas gennemgik ideerne til paternoster til opbevaring af materiel, hele stammer.    
·         Der arbejdes videre med ideen baseret på et elektrisk hæve-sænkebord.
·         Vitriner til vores store modeller opstartes snarest, så de kan komme op i klublokalet
 
 1. Lokalet -
·         Whiteboard tavlen flyttes til gangen til venstre for indgangen. Aftalt med pedellen
·         Der indkøbes fra nu af kun dæmpbare diodepærer til erstatning for de som springer over anlægget  - er udskiftet over Næstved med godt resultat.
·         Værkstøjsvæggen ommøbleres for bedre tilkommelighed, og der suppleres med nyt værktøj.
 1. Banebørstedag -
·         Lørdag den 11. juni kl. 11- 16, emne, Figurer og liv
·         Dan - indkaldelse,
·         Preben stegt flæsk, Holmegårshallen.
·         Banebørstemøde den 10. marts
·         BB Oversigtslister gennemgået og ansvar fordelt således:

 

Cafe:                    Preben
Kørsel:                  Thomas
Udstilling:            Jan
Brugtbod:             Eiler og Søren
Det løse:               Frits
 
 1. Udflugter og besøg
·         Rejsegruppen forelagde den foreløbige planer for Lorelei turen 18 - 23 apr 12+  Deltagere
   
 1. Vagtturnus
·         Februar: Jan Marts: Thomas April: Preben Maj: Frits Juni: Dan
 
 1. Eventuelt -
bullet
Der diskuteredes en del forskellig ting bla.:
Forslag om et åbent hus arr. for medarbejdere ved Sydbyskolen og deres familier
Eventuelle tiltag ifbm. klubbens 35 års jubilæum den 11. november
                     
bullet
Kommende aktiviteter:
Karlemoseparken mjk - torsdag den 7. april
Lorelei turen 18 - 23 april. der arrangeres åbne og lukkevagt -  i denne uge
Rengøring - oprydningsdag lørdag den 21. maj
 
 1. Næste møde - 4. maj kl. 20 i klublokalet
 
 
 
ref. Dan