Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 28.07.2015 kl. 14:00
 
Hos Jan Larsen, Larsens plads nr. 25. 4700 Næstved
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
·         Udsættes til næste møde i klublokalet
 
 1. Klubbens økonomi:
·         kasse 1025,-  bank 35000,-
 
 1. Indkommet post:
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket:
·         i.a.b.
 
 1. Særtoget:
·         Gennemgang af Roberts oplæg til næste nummer - incl. indkaldelse til Generalforsamling
 
 1. Hjemmeside
·         nye fotos efterlyses. Der findes på hjemmesiden ingen opdaterede billeder af de sidste års ombygninger feks. færgen, Torbens huse, Næstved station, Maglemølle, Dalmose, landskab ved klinten osv.
·         Søren modtager link til Michael Rasmussen billeder fra klubben
·         Billeder fra Flemming Møss lægges på siden
 
 1. Anlægget
·         Helsingør spor færdiggøres.
·         Næstved nyt sporkryds ilægges i stationens sydende.
 
 1. El/digitalanlæg
·         reservedele til vores håndkontroller indkøbes.
·         forespurgt på evt. ny Eprom (opdatering) af digitalstyringen
·         Begge dele er bestilt hos leverandøren i Norge som igen skal have delene fra USA. (Dan)
 
 1. Materiel
·         nyt LUX rensetog indkøbt. der købes reservedele til det gamle sæt.
·         Der indkøbes SB drev til Sørens Triangel David
  
 1. Lokalet
·         evt. udskiftning af TV med en videokanon.?
·         Robert og Flemming undersøger mulighederne
 
 1. Generalforsamling 2016
·         indkaldelse ?
·         dato ?
·         Afholdes Torsdag den 27. oktober i klublokalet
·         Indkaldelse udsendes med næste nummer af Særtoget.
 
 1. Vagtturnus
·         Juni: Jan August: Dan September: Thomas Oktober: Preben Nov: Frits
 
 1. Udflugter: ?
·         8. eller 15. oktober arbejdes på en endagstur til Malmø, Helsingborg, Helsingør
 
 1. Årets sommerfest
·         lørdag den 20. august i spejderhytten
 
 1. Banebørstedag 2017 ?
·         dato og tema (10 juni 2017)
Emner drøftet, feks. Tysk, Broer, posttog
 
 1. Eventuelt
·         Sæsonstart mandag den 1. august
Byggemøde den 15 september
Juleafslutning den 19 december
Opstart den 2. januar 2017
Julefrokost fredag den 20. januar 2017
Temaften drøftet
 
 1. Næste møde
·         28. sep. i klublokalet
 
 
ref. Dan