Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 28.09.2016 kl. 19.30
 
1.      Godkendelse af referat fra mødet
 
2.      Klubbens økonomi                    Kasse 741 kr.    Bank 29.400 kr.      66 medl.
·         Elregningen gennemdiskuteret. Regningen som er en opsamling for hele perioden med bi måler på ca. 9000 er betalt. Vi venter på afklaring om vores fremtidige årlige udgift. Klubben bliver i stand til at aflæse bimåler. Der iværksættes foranstaltninger til besparelser på elforbruget. I et forsøg på at klarlægge vores elforbrug, indføres der en logbog for registrering af time/ strømforbruget i klublokalet.
 
3.      Indkommet post
·         Klubblade
·         Evt. besøg fra Møn Mjk den 13.oktober.
 
4.      Biblioteket
·         i.a.b
 
5.      Særtoget:
·         Udgivelsesdato senest 14. oktober aht. GF
 
6.      Hjemmesiden
·         Søren har lavet en del ændringer på hjemmesiden og månedens billede er nu lagt i mappe.
 
7.      Anlægget
·         Helsingør færdiggøres
 
8.      El/digitalanlæg
·         Afventer løsdele til reparation af vore håndkontroller.
 
9.      Materiel
·         Der er indkøbt en litra MT fra Hobbytrade
·         Der er tilkommet 2 kasser Mærklin til Brugtboden.
 
10.  Lokalet
·         Generalforsamling torsdag den 27. oktober.
·         I år inviteres medlemmerne til middag før GF 
·         Bestyrelsens forslag:
·         Regnskabsåret ændres til 1/8 - 31/7 for at få bedre tid til regnskabsafslutning og for i højere grad at følge klubsæsonen.
·         Hjemstedet ændres til Kobberbakkeskolen Afd. Uglebro
·         Kontingenter foreslås uændret.
 
11.  Vagtturnus
·         September: Thomas Oktober: Preben Nov: Frits Dec: Jan Jan: Dan
 
12.  Eventuelt
·         Juleafslutning den 19. december
·         Indkøb af glühwein ved Jan
·         Opstart den 2. januar 2017
·         Julefrokost fredag den 20. januar 2017i klublokalet
·         Klubtur. Der arbejdes på en tur Øresund rundt - til MMJK i Malmö og teknisk museum.
·         Bestyrelsens nytårskur (middag) hos Frits den 4 eller. 11. januar 2017
 
13.  Næste møde
·         16/11