Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 04.05.2016 kl. 20:00
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
 1. Klubbens økonomi Preben
·         Kasse ca, 500 kr /Bank ca 24000/64 medl.
 
 1. Indkommet post Alle
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Særtoget Robert
·         Næste nr ca 1. juni
 
 1. Hjemmesiden Søren
·         Professionelle billeder/fotos til klubbens tavler og hjemmeside - Dan
·         Dan aftaler med nevø. Der fotograferes gode billeder til tavler og hjemmesiden.
 
 1. Anlægget Thomas
·         Opdatering vedr. Helsingør - Dan
·         Helsingør klar til BBdag
·         Mern station skal opgraderes til mere kørsel. Projektgruppe Thomas, Peter og Uffe
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 1. Materiel
·         Forslået indkøb af drev til ØSJS David ?
·         Der indkøbes et passende drev til modellen bygget af Søren
 
 1. Lokalet
·         Tapet omkring begge nødudgange udskiftes og baggrund males.
 
 1. Opfølgning på udflugten til Lorelei
·         Der udtrykkes STOR ros til udflugtsgruppen, Preben, Jan og Søren
 
 
 1. Banebørstedag
·         Lørdag den 11. juni kl. 11- 16, emne, Figurer og liv
·         Dan - indkaldelse,
·         Preben stegt flæsk, Holmegårshallen.
·         BB Oversigtslister:
Cafe:                    Preben
Kørsel:                  Thomas
Udstilling:            Jan
Brugtbod:             Eiler og Søren
Det løse:               Frits
·         Listen gennemgået
 
 
 1. Vagtturnus
Juni: Jan August: Dan September: Thomas Oktober: Preben Nov: Frits
 
 1. Eventuelt
 
 1. Kommende datoer:
·         lørdag den 21. maj rengøringsdag 9 - 13
·         Lørdag den 11. juni banebørstedag
·         Sommer afslutning, med smørkage, film og Tuborg, torsdag 30. juni?
·         Sæsonstart mandag den 1. august?
·         Sommerfest lørdag den 20. august i spejderhytten
·         Byggemøde den 15 september
 
 1. Næste møde
·         27 eller 29 juli? hos Jan kl 14.00