Referat af byggemøde 15. september 2016

 

 
Detaljering:
Bevægelige detaljer på anlægget
 
Vognlaster + kran til laster
 
Personer i vogne
 
Lys i vogne
 
Indretning i huse
 
Folk i biler og patinere biler på anlægget
 
Reparere landskab, væltede figurer, osv.
 
Vejbelysning i Fodby
 
Spejldetalje ved viadukt i Skælskør
 
 
Frits, Sven, Kenneth
 
Kurt Ole, Thomas, Preben, Niels
 
Torben V.
 
Torben V., Kenneth
 
Sven, Frits
 
Jan
 
Michael, Søren, Niels
 
Torben J., Sven
 
Sven, Frits
 
 
 
Undergange:
Lave ”lofter” i undergange og gelænder
 
Hjælpehåndtag ved undergang når man kommer op
 
 
Kai, Thomas, Eiler, Preben
 
Kai, Thomas, Eiler, Preben
 
 
 
Diverse:
Førstehjælpskasse med sikringer
 
Lys i telefonkasser på stationerne samt lys under anlægget
 
Vitrine til B-vogn og S-tog
 
Plakater i gangen
 
Forhøje og forny plastforkanter på anlægget (Helsingør-Fodby, Dalmose, Vordingborg, Magle Mølle)
 
Male gulv under anlægget (sommer 2017)
 
Arbejdsplatform over anlægget
 
 
Dan (test af sikringer)
 
Kenneth, Per, Kjeld
 
 
Torben J, Dan
 
Dan, Thomas
 
Eiler
 
 
 
Thomas, Sven
 
Thomas, Kai, Frits
 
 
 
El arbejder på hele anlægget:
Helsingør laves færdig med sporskifter og kontrolpult, alle ikke ibrugtaget sporskiftemotorer fjernes. ( ændring af kontrolpult og nye knapper til englænderne )
 
Sikker kørsel mellem Dalmose og Skælskør laves.
 
Sikker kørsel mellem Dalmose og Næstved laves.
 
Nye sporskiftemotorer monteres på Skælskør og der laves hjertestykker.
 
Nye sporskiftemotorer monteres på Vordingborg og der laves hjertestykker.
 
Der fjernes overskydende ledninger på Vordingborg
 
Nye sporskiftemotorer monteres på Præstø og Tappernøje og der laves hjertestykker.
 
Der laves fremskudt signal på strækningen Næstved – Helsingør.
 
Nye sporskiftemotorer monteres på Mern og der laves hjertestykker.
 
Lave ny strøm til husbelysning på Præstø.
 
Lodde sporskiftemotorer
 
Ombygge gammelt rensetog
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
 
 
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
Eiler
 
Flemming
 
 
Faller Car:
Rundt om Næstved station
 
Opladningsstation
 
Opgradering af køretøjer
 
 
Thomas, Kurt Ole, Jan
 
Thomas, Kurt Ole, Jan
 
Thomas, Kurt Ole, Jan
 
 
Bygninger:
Næstved posthus
 
Bygninger ved Farimagsvej i Næstved (pas på højden)
 
Bygninger ved forpladsen i Næstved
 
Værtshus på Næstved havn
 
Byhuse Vordingborg
 
Tankstation Vordingborg
 
Hjørne af Hotel Prinsen i Vordingborg
 
Godsterrænet i Vordingborg
 
Gulvet i remisen på Næstved limes
 
Etablering af baggrund og bygninger op mod baggrunden på Helsingør
 
 
Dan
 
----
 
 
----
 
Sven, Frits
 
----
 
----
 
----
 
Michael, Søren, Niels
 
Thomas
 
Jan, Dan
 
 
Spor:
Teste alle sporskifter på anlægget og aflægge rapport om funktion
 
Færdiggøre sporlægning Helsingør station
 
Teste sporrenser i Vordingborg (fjeder)
 
Isætte nyt x spor på Næstved
 
 
Flemming
 
 
Dan, Jan
 
Thomas, Flemming
 
Dan
 
 
Materiel:
Reparere vogne og lokomotiver
 
Patinere vogne og lokomotiver
 
Færdigregistrering
 
Rette hjulafstand på Hs
 
 
Kenneth, Flemming, Dan
 
Thomas
 
Kurt Ole, Uffe, Thomas, Flemming
 
Thomas, Kai