Siden sidst 3 - 2016

 

Efter en forhåbentlig god sommerferie er der igen liv og godt gang i projekterne i klubben. Sommerens temperaturer har bidt sig fast i sensommeren, men mørket er dog ved at falde på om aftenen, så man kan roligt tage i klubben og lade haveredskaberne hvile.

Vores Banebørstedag gik endnu engang lige efter planen og med rigtig mange besøgende dagen igennem. Temaet med ”Figurer og liv” har samtidig været et givende tema for klubben, idet de ting, figurer og effekter vi har fremstillet til dagen er noget der også bruges flittigt fremover. På den måde slår vi to fluer med et smæk, og skaber noget blivende til klubben, og det er jo godt for os alle. Banebørstedagen gav samtidig et pænt økonomisk overskud, og det kan vi jo kun være glade for. Temaet til næste års Banebørstedag er endnu ikke besluttet, så hvis du har en god ide, så giv endelig besked inden 1. november. Bestyrelsen vil på mødet i november beslutte temaet udfra de forslag der er indkommet.

Årets byggemøde er blevet afholdt 15. september og listen med opgaver ses på opslagstavlen i klubben. Har du lyst til at deltage i nogle af opgaverne, så sig det endelig til en af dem der står på listen eller hiv fat i et af bestyrelsesmedlemmerne. Man behøver ikke at knokle rundt hver eneste mødeaften i klubben, men det er altid sjovt at deltage i et eller andet omfang, og det giver mange gode oplevelser sammen med andre klubmedlemmer.

Husk generalformsamlingen i klubben torsdag den 27. oktober 2016. I år prøver vi med spisning kl. 18.00 og så selve generalforsamlingen kl. 19.30, for det skal jo ikke altid være på samme måde.  

Alle klubbens medlemmer ønskes god arbejdslyst i klubben.

Thomas