Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 27. sep. 2017 kl. 19

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:  udsættes til næste møde
 
 1. Klubbens økonomi
Bank : 35805,-  kasse: 939,50 medl: 68
·         Mobilepay Business (forslag Dan)
·         Oprettelse og gebyrer
·         Praktisk (Dan og Preben)
Dan gennemgik de 3 punkter og  baggrunden for sit forslag.
Der udtryktes generel forsigtighed og bestyrelsen var usikker på om det kunne betale sig, da der ville være en mdr. udgift på simkort på 29 kr. + et gebyr på 0,75 kr. pr transaktion. Betalingen pr. transaktion påløber fordi klubben er at betragte som et firma med CVR nummer. Der diskuteredes flere løsninger på gebyret bla. at man kunne undgå betalinger under feks. 50 kr. eller at betaleren lagde 1 kr på når der betales. Derudover fandt kassereren administrationen af bilagene for besværlig. 
Forslaget udsættes til senere behandling
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket
·         Bog og DVD fra Struer museum
 
 1. Særtoget
·         udgives ca. 1 december
 
 1. Hjemmesiden
·         Fotoetik (Thomas)
·         Forslag til ny ordlyd (Dan)
·         Forslaget til ny ordlyd godkendt og teksten ændres på hjemmesiden
 
 1. Generalforsamling 2017
·         Dato
·         mandag den 30 oktober og indkaldelsen udsendes pr post og pr mail
·         Gennemgang af indkaldelse til GF
·         Indkaldelsen godkendt
·         Kontingenter
·         Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gebyrer.
 
 1. Anlægget
·         Helsingør - testet og i orden.
·         Skælskør havnebane vejbelægning diskuteret
·         Faller car prøvebane færdiggjort
 
 1. El/digitalanlæg
·         Opstart af forsøg med Wifi og mobil-håndkontroller (Kenneth)
·         Ny Eprom til digitalstyringen indkøbes
 
 
 1. Materiel
·         Klubben har modtaget en meget stor gave fra Steffen Dresler. materialet gennemses af bestyrelsen og materiellet registreres.
·         Der ryddes af samme årsag op i materielskufferne så der frigives plads til det nye materiel.
·         Tiloverbleven klubmateriel opsættes i vitriner eller sælges i brugtboden.
·         Klubbens Mo ere testes og repareres. (Dan)
 
 
 1. Lokalet
·         Gulvet males i juleferien
·         Søren gav udtryk for at de mange acrylkanter til en vis grad skæmmer udsigten til vores anlæg.
·         Det diskuteredes og der var enighed om at nogle af kanterne kun behøvedes at være monteret på banebørstedagen.
 
      12. Udflugter / Besøg
·         Evaluering, Sommerfest (Frits)
·         Der udtryktes stor tilfredshed med afviklingen af sommerfesten.
·         Evaluering, Udflugt september 2017
·         Ligeledes var der stor tilfredshed med vores tur til Jylland, specielt at afvikledes i fælles bus. Skal vi fremover køre i minibus, bør turene ikke blive for lange.
·         Bestyrelsesmøde Berlin?
·         Der var flertal for en gentagelse af bestyrelsen tur til Berlin. Preben mente ikke man skulle kalde det et bestyrelsesmøde. Der forsøges med en tur til foråret. Alle udgifter afholdes som egenbetaling.
·         Juleafslutning/ juleferie
·         afslutning 21 dec -  opstart 4 januar 2018
·         Julefrokost
·          fredag den 19. januar
·         Bestyrelsens Nytårskur
·         onsdag 3 januar hos Søren
·         Udenlandstur 2018 ?
·         Søren - Tankerne går i retning af efterår 2018, Hamborg (Miwula) og Bremen (udstilling).
 
 
13. Vagtturnus
Sep: Preben Okt: Frits Nov: Jan Dec: Dan Jan: Preben Feb: Thomas
 
14. Næste møde
·         onsdag den 8. november kl. 19
 
 
ref: Dan