Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 28. juli 2017 kl. 14
hos Jan, Larsens plads, Nygårdsvej 25
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Bestyrelsen fuldtallig + redaktøren.
·         Godkendelse af referat fra sidste møde udsat til næste møde. (protokol i klubben)
 
 1. Klubbens økonomi
·         Kasse : 500 Bank: 35000 (minus udeståender på el og husleje, samt forudbetalt kontingent.)
·         Kassereren redegjorde for regnskabet og meddelte at han forventede årets resultat 31/7 til et + på ca. 2500 kr.
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket
·         Ingen bemærkninger andet end at arven fra Torben Beyerholm (bøger og dokumenter fra klubbens start ) skal sorteres.
 
 1. Særtoget
·         Redaktøren gennemgik det kommende nummers indhold
 
 1. Hjemmesiden
·         I.a.b.
 
Fotoetik (Thomas)
·         Thomas ønskede på baggrund af diskussioner på Signalpostens" forum, en snak om punktet på hjemmesiden og om det skulle bibeholdes. Fotoetik blev udformet og indsat i internettets barndom og tingene har udviklet sig siden. Kvaliteten af fotos er blevet bedre og folk lægger ikke alt ukritisk, ud på nettet. Det besluttedes at omskrive punktet til en kortere og mere læsevenlig version. Dan udarbejder et udkast.
 
 1. Generalforsamling 2017
·         mandag den 30. oktober kl. 18, med spisning.
·         Ingen hængepartier fra sidste GF.
  
 1. Anlægget
·         Thomas orienterede om arbejdsgruppen Faller Car og deres besøg i Gersagerparkens modelbaneklub. Der var mange konstruktive ting vi vil benytte i nmjk. Der var enighed om at vi fremover kun benytter Faller standard udstyr og der indkøbes i henhold til dette.
 
 1. El/digitalanlæg
·         Thomas fortalte om længe ønskede forlængerledninger. Der er nu fremstillet flere og ud over dette monteres flere grupper af stikkontakter strategiske steder. Kenneth står for dette.
·         I forbindelse med en sikring som gik pga. saven i værkstedet, er der opstået lidt tvivl om hvilke grupper klubben har ansvaret for. Dette undersøges på en klubaften.
 
 1. Materiel
·         Lynetten er kommet retur fra reparation. Flemming tester efter ferien.
·         Der er udlånt museumsmateriel til Søren Jørgensen til museumsformål.
 
 1. Lokalet
Ventilation i klubben.
·         Thomas gennemgik mulighederne for bedre ventilation i klublokalet. Kenneth og Thomas arbejder videre med projektet.
 
 1. Evaluering af Banebørstedag 2017
·         Årets Banebørstedag betegnedes som rimelig vellykket, men gæsters alt for tidlige besøg og opstilling, medens klubben medlemmer arbejder koncentreret med vores del, er ikke hensigtsmæssig. Åbningstiden indskærpes næste år. 
·         Banebørstedag 2018 afvikles lørdag den 9. juni.
·         Emnet bliver post og rejsegods.
  
      13. Udflugter / Besøg
                      Besøg fra Nimbus klubben søndag den 3. september kl. ca 12
·         Der kommer ca 20 deltagere på besøg i klubben. Der efterlyses lokoførere til at hjælpe til. De af klubbens medlemmer som har veteranbiler er velkomne i deres køretøjer, til dette arrangement.
                      Udflugt september 2017
·         Thomas redegjorde for foreløbigt indhold, som indeholder mange interessante besøg og fin luft i planen.
                      Sommerfest
                      Lørdag den 19. august hos Frits.
bullet
Søren har kontakt til en god slagter for sikre en god korøv.
bullet
Kenneth regner vi med sørger for salater
bullet
Dan sørger for kartoffelsalat
bullet
Sommerfest 2018 er allerede fastlagt til at foregå hos Torben Valeur i Hammer. Foreløbig dato er lørdag den 18. august.
                      Søren havde en ide til den næste udenlandstur 2018.
·         Tankerne går i retning af Hamborg (Miwula) og Bremen (udstilling).
                      Årets Byggemøde
·         Torsdag den 7. september kl. 19.30 i klubben.
 
 
14. Vagtturnus
Juni: Jan Aug: Thomas Sep: Preben Okt: Frits Nov: Jan Dec: Dan
 
15. Næste møde
·         Onsdag den 27. september kl. 19 i klublokalet.
ref. Dan