Referat af bestyrelsesmøde i NMJK  23. maj 2018 kl.19:30
 
1.      Godkendelse af referat fra sidste møde
- Alle fremmødt og referater godkendt
 
2.      Klubbens økonomi     - Kasse 504 kr   Bank  32977 kr              - 2 medlemmer   + 2 nye medlemmer

 

3.      Indkommet post
- Klubblade
 
4.      Biblioteket
- Ny bog om Harzer smallspur
 
5.      Særtoget
- Udkommer ca. 1. juni
 
6.      Hjemmesiden
- Søren arbejder videre med billeder osv.
 
7.      Banebørstedag
- Thomas udarbejder liste med opgaver og fordeling
 
8.      Anlægget
- Helsingør, teknisk anlæg er færdigt og det kører som det skal. Der arbejdes videre med baggrund og landskab
- Torben Andersen har skænket klubben en del dioramaer som afhentes af Thomas og Dan den 24 maj
- Thomas indkøber numre til anlægget gardiner
- Alle pærer over anlægget skulle efterhånden være skiftet til diodepærer
 
9.      Gennemgang af vedtægterne
·    Vi skal se vedtægterne igennem og om der er punkter som trænger til at blive revideret (Thomas)
          Løbende proces, hvor vi sammen læser vedtægterne igennem og finder evt. fejl
 
10.  El/digitalanlæg
- der indkøbes ny router til digitalstyringensmuligheder for brug af mobiltelefon som håndkontrol
 
 
11.  Køredagen den 24. marts
·      Opfølgning
- køredagen er en succes og fortsætter. Henrik Graff og Dan sørger for kommende planlægning
 
12.  Materiel
·      Litra Ml indkøbes når det kommer på markedet fra Hobbytrade.
- klubbens Litra Mo efterses af Jan
 
13.  Lokalet
- ønsker om ændring af vitriner i klublokalet. Der arbejdes videre med ideer.
 
     
  14. Udflugter
·    Udenlandstur 2018 ? November, Hamborg (Miwula) og Bremen (udstilling)
Turudvalg  Søren, Preben, Jan og Robert
- der diskuteredes eventuelle ændringer, da det ser du som om Bremen udsttillingen ligger for tæt på december og jul. Der tilstræbes en udflugt i oktober/nov.
15.Vagtturnus
Maj: Dan Juni: Preben Aug: Thomas Sep: Frits Okt: Jan Nov: Dan
 
  16. Eventuelt
·         Rengøringsdag lørdag den 19. maj kl. 9-13
·         Sidste dag inden ferien torsdag den 28. juni Filmarrangement ?
·         Første dag efter ferien 2. august
·         Sommerfest lørdag den 18. august hos Torben Valeur i Hammer
 
- Thomas redegjorde kort for Eus personaledataforordning som også gælder klubber og foreninger. Da vi ikke opbevarer medlemmers personnumre er det rimeligt overskueligt. Thomas udarbejder et opslag til klubben og Dan og Søren sørger for at opslaget sendes til medlemmerne og sættes på hjemmesiden.
 
- Frits opdaterede os på skoledagen den 29. maj kl. 10.00 - 11.30 hvor klubben får besøg af 3 klasser
 
17. Næste møde
                - 23. juli kl. 17 hos Jan (med spisning.)
 
ref. Dan