Referat fra bestyrelsesmøde i NMJK 23. juli 2018 kl.17,
med efterfølgende spisning hos Jan,
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Udsættes til næste møde, da protokollen ligger i klubben
 
 1. Klubbens økonomi
·         Kasse 500,- Bank 40532,-
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket
·         Peter og Thomas har sorteret i biblioteket og der foretages en oprydning.
·         Bestyrelsen gennemser ca. 7 vogne med blade, som skal sorteres
 
 1. Særtoget
·         Udkommer ca. 1. sep.
 
 1. Hjemmesiden
·         Info om udflugt og sommerfest lagt på siden
 
 1. Anlægget
·         i.a.b.
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 1. Materiel
·         der er indkøbt et stk. Frichs "rulleskøjte" byggesæt fra Freja model.
·         Der indkøbes et stk. Roco v 100 til bygning af denne rulleskøjte
 
 1. Lokale
·         Henset til årets hedebølge tænkes der indkøbt og installeret udsugning i klublokalet.
·         Thomas og Kenneth ser på dette
 
 1. Gennemgang af vedtægterne
·         Udsat til næste møde
         
 1. Banebørstedag
·       Der opstod en kort snak om dagen og det reducerede besøg. Vi oplevede dog at antal besøgende er resultatet af det fantastiske vejr og ikke manglende interesse. Arrangementet kører videre i samme spor.
·         Brugtboden er ved at være slidt. Der foretages en generel oprydning.
 
 1. Vagtturnus
Aug: Thomas,  Sep: Frits,  Okt: Jan,  Nov: Dan,  Dec: Preben.
   
      14. Udflugter
·         Udflugtsudvalgets oplæg til udflugt blev diskuteret
·         Besøg i Bremen, Hamborg og Leer
·         Folder om turen findes i klubben
·         Eventuelt besøg i Hedegårdens mj klub og Stevns Mj klub
 
                     
15. Eventuelt
·         Sommerfest lørdag den 18. august hos Torben Valeur i Hammer, pris all inkl.. 175,-, fællestransport fra og til Næstved forsøges aftalt
·         Byggemøde torsdag den 6. september
·         Udflugt Tyskland 4-7 oktober
·         Generalforsamling torsdag den 25. oktober
·         Juleafslutning torsdag den 20. december
·         Opstart igen torsdag den 3. januar
 
16. Næste møde
·         26. september

 

ref: Dan