Referat af bestyrelsesmøde i NMJK  27.09. 2017 kl.17:00
fraværende: Søren
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
 1. Klubbens økonomi
·         Bank 39000 kr.                 Kassen 820 kr.
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         Lions club ønsker at besøge os i februar 2019
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Særtoget
·         Udsendt 24 sep.
·         Næste nummer om Helsingør, udflugtsreferat, banebørstedag,
 
 1. Hjemmesiden
·         i.a.b.
 
 1. Anlægget
·         Kort gennemgang af projekt Helsingør
·         Stationsbygning Helsingør
·         Flytning af havnespor Helsingør
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 1. Materiel
·         Klubben har igen modtaget en del materiel fra Steffen Dresler og fra Torben Andersen. Klubben takker mange gange for gaverne.
 
 1. Generalforsamling
·         Torsdag den 25. oktober
·         Hængepartier - ingen
·         Vedtægter - renskrives for skivefejl, Dan
·         Bestyrelsen møder til GF kl 17 og klargør til spisning m.m.
 
 
 1. Lokalet
·         Skolen har fået ny servicemand. Klubben ser frem til et godt samarbejde.
 
 1. Vagtturnus
                      Sep: Frits  Okt: Jan Nov: Dan  Dec: Preben  Jan: Thomas
 
  13. Udflugter
·         Udflugtsudvalgets oplæg til udflugt blev diskuteret
·         Besøg i Bremen, Hamborg og Leer
·         Folder om turen findes i klubben
 
  14. Eventuelt
·         Udflugt Tyskland 4-7 oktober
·         Juleafslutning torsdag den 20. december                                
·         Opstart igen torsdag den 3. januar
·         Åbnetid i klubben, fastholdes til k. 19.15
·         Ny skolestruktur?blev kort diskuteret og bestyrelsen forholder sig afventende.
·         Banebørstedag 2019 bliver lørdag den 8. juni  - Emne forslag modtages gerne.
 
15. Næste møde 
·         7. november 2018
 
ref: Dan