Referat af bestyrelsesmøde i NMJK  31.01.2018 kl.19:00
Bem: Frits fraværende pga. sygdom
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Ok
 
 1. Klubbens økonomi
·         kassen: 861 kr                  Bank: 30400 kr.                 Medl: 66 + 1 ny
 
 1. Indkommet post
·         klubblade
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Særtoget
·         1. marts om Postvogne, Faller car, Fodby, Gedser remise
 
 1. Hjemmesiden
·         Søren arbejder med tekst om klubbens fiktive historie
 
 1. Banebørstedag
·         Lørdag den 9. juni kl. 11-16 ,  emne "post og rejsegods"
·         Åbningstid indskærpes, for at undgå gæster medens vi opstiller
·         Indkaldelse udsendes
·         Carsten Rønnov holder foredrag
 
 1. Gennemgang af vedtægterne
·         Vi skal se vedtægterne igennem og om der er punkter som trænger til at blive revideret (Thomas)
·         Løbende proces, hvor vi sammen læser vedtægterne igennem og finder evt. fejl.
 1. Anlægget
·         Gardiner under anlægget (Frits)
·         Emnet drøftet og Thomas indkøber numre som påsættes både gardiner og kanter
·         Oplevelser ifbm. medlemmers kørsel på anlægget ? Dan
·         Dan fortalte om et par oplevelser ifbm medlemmernes kørsel på anlægget. Der      udarbejdes et regelsæt som opsættes i klubben
·         Gave fra Torben Andersen - landskabsmaterialer.
·         Klubben har takket Torben for den fine gave.
 
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 1. Materiel
·         Medlemmers kendskab til og behandling af det rullende materiel ? Dan
·         Igen et surt opstød fra Dan omkring medlemmernes generelle behandling af det rullende materiel.
·         Litra Ml indkøbes når det kommer på markedet fra Hobbytrade.
·         Jan fortsætter patinering af rullende materiel
 
 1. Lokalet
·         Spisning i forbindelse med kørelørdagen i november? Dan
·         Det diskuteredes omkring utilfredshed med smørrebrødet ifbm. køredagen den 25. november. Markedet undersøge til næste køredag.
·          
 1. Vagtturnus
                Jan: Preben Feb: Thomas Mar: Frits April: Jan Maj: Dan Juni: Preben
 
 
 1. Udflugter
·         Udenlandstur 2018 ? Søren - Hamborg (Miwula) og Bremen (udstilling).  Turudvalg  Søren, Preben, Jan og Robert
 
 1. Eventuelt
·         februar: klubbesøg forslag (Hedehusene, Albertslund)
·         marts: kursus i patinering, Carsten Rønnov
·         Køredag lørdag den 24. marts se klubbens hjemmeside
·         Rengøringsdag lørdag den 19. maj kl. 9-13
·         Sidste dag inden ferien torsdag den 28. juni
·         Første dag efter ferien 2. august
·         Sommerfest lørdag den 18. august hos Torben Valeur i Hammer
 
 1. Næste møde
                          Onsdag den 2. maj kl. 19.30