Referat af bestyrelsesmøde i NMJK  07.11. 2018 kl.19:30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Ok
 
 1. Klubbens økonomi
·         Kasse 733 kr.
·         Bank 43350 kr.
·         medlemmer 66
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket
·         Der er kommet en del bøger som en arvegave til klubben
 
 1. Særtoget
·         i.a.b.
 
 1. Hjemmesiden
·         Dan efterlyser nye foto under stationernes billedserier. Der tilføres ikke meget nyt.
 
 1. Anlægget
·         Sporskifte på Vordingborg skal repareres, (Dan)
 
 1. El/digitalanlæg
·         Der skal udarbejdes en vejledning for brug af mobiltelefon som håndkontrol (Thomas)
·         Håndkontroller Power House, skal repareres. (Thomas)
 
 1. Materiel
·         Ny målevogn ønskes indkøbt
·         Klubbens DB V212 bruges som løsdele til klubbens "rulleskøjte" (Dan)
·         Der igangsat et forsøg med udskiftning og brug af Fleischmanns A kobling (Thomas)
 
 1. Opfølgning på Generalforsamling
·         i.a.b.
 1. Lokalet
·         Ny skolestruktur - drøftelse af vore tanker. Emnet blev debatteret og der er enighed om at vi følger bestyrelsens allerede  udstukne linie.
·         Der blev en kort debat om at vore åbne hus arrangementer var krævende og det betyder at alle bestyrelsesmedlemmer tager sin del af slæbet. Dette er selvfølgelig taget til efterretning.
·         For at styrke klubbens kassebeholdning er der samtidig enighed om at klubbens nyanskaffelser og større indkøb indstilles til klubbens situation er afklaret.
 
 1. Vagtturnus
                                  Nov: Dan  Dec: Preben  Jan: Thomas Feb: Frits Mar: Jan
 
      13. Udflugter
·         Opfølgning på Tysklandstur. Alle var enige om at det var en god, velafviklet og spændende tur, incl. nogle afvigelser, som vi ikke havde indflydelse på.
 
       14. Eventuelt
·         Juleafslutning torsdag den 20. december                               
·         Opstart igen torsdag den 3. januar
·         Julefrokost fredag den 18. januar kl. 18 ( Opslag følger )
 
15 . Næste møde
·         13. februar 2019
 
 
ref: Dan