Næstved den 16. oktober 2018

Høringssvar vedrørende omorganisering af folkeskolerne

Næstved Modeljernbaneklub fremsender hermed høringssvar i forbindelse med omorganisering af folkeskolerne i Næstved Kommune. Selve ændringerne på skoleområdet og den politiske stillingtagen hertil vil vi ikke kommentere på, men da ændringer kan have betydning for vores forening, vil vi naturligvis gøre opmærksom på dette, samt fortælle om de eventuelle udfordringer det vil medføre for vores forening.

Hvem er vi?

Næstved Modeljernbaneklub har et kælderlokale (sikringsrum) på 200 kvm under Kobberbakkeskolen afdeling Uglebro. Her har klubben haft til huse siden 1. marts 1985, hvor vi påbegyndte opbygningen af vort store modeljernbaneanlæg. Vores forening består af ca. 65 medlemmer i alderen 16 til 82 år der mødes 2 gange ugentligt (mandag og torsdag).

Selve modeljernbanen er 140 kvm fast anlæg, hvilket svarer til en almindelig villa, og er opbygget med Næstved og Sydsjælland som forbillede. Anlægget er lavet i ståhøjde dvs. ca. 110 cm over gulvet, således at man har følelsen af at bevæge sig rundt i det sydsjællandske landskab. Det er et af Danmarks absolut største modeljernbaneanlæg, og desuden et anlæg der næsten er fuldt udbygget med landskab som huse, træer, veje, åer, osv. Næstved er naturligvis den største station på anlægget, og her er nøjagtige kopier af huse og bygninger som Næstved station, Rampen, Maglemølle, Kvægtorvsbygningen, osv.

Klubben har altid været udadvendt og gennem årene har vi haft mange tusinde besøgende, dels på klubaftener og dels til vores åbent hus i juni måned. Klubben har på den måde bidraget med at sætte Næstved på verdenskortet og tiltrukket folk fra nær og fjern. Ligeledes er klubben fulgt med tiden, således at anlægget i dag er digitaliseret, kan styres fra en smartphone og i forbindelse med opbygning af de nyeste huse / bygninger benyttes 3D print og laserskæring.

Problem ved evt. flytning

Det siger næsten sig selv, at et stort fast anlæg i den størrelse er umuligt at flytte, uden det skal skæres i mange små dele. Derfor indsender vi dette svar i forbindelse med høringen, således at vi på den måde får gjort opmærksom på vores eksistens, og at vi ved en opsigelse af lejemålet vil stå med et kæmpestort problem. En flytning vil splitte anlægget - og samtidig ødelægge anlægget, såfremt der ikke er et tørt opvarmet lokale det straks kan flyttes ind i. Et modeljernbaneanlæg tåler ikke fugt og kulde, da både elektronik og landskab er meget påvirkeligt af omgivelserne. Kort sagt kan Næstved Modeljernbaneklub ikke ”bare” flyttes til et andet lokale, da vi har et enormt pladskrævende anlæg at tage hensyn til.

Opfordring

Vi vil derfor opfordre til, at der i forbindelse med omorganiseringen af folkeskolerne også tages hensyn til, at Næstved Modeljernbaneklub på Kobberbakkeskolen afdeling Uglebro, meget gerne vil forblive i det lokale vi har i dag, og at der kun i yderste konsekvens kan blive tale om en flytning. Der er næppe andre der kan have så stor glæde af det kælderlokale som vi har, og hvad enten der er skole eller f.eks. kommunal administration i stueetagen, anser vi det ikke som et problem, at vi har til huse i kælderen.

Kort sagt: Tænk også på os når der træffes beslutning om omorganisering af folkeskolerne, for det ville være så ærgerligt for os at blive glemt i den store sammenhæng.

For god ordens skyld skal det lige med, at vi som demokratisk forening naturligvis respekterer de beslutninger der træffes politisk hvad enten beslutninger går i den ene eller anden retning.

Hvis der er spørgsmål til dette høringssvar kan undertegnede naturligvis kontaktes.

Med venlig hilsen

 

Thomas Rostgaard Henrichsen

Formand, Næstved Modeljernbaneklub

Mail: rostgaard@stofanet.dk

Mobil: 28 10 81 94