Referat af Banebørstebyggemøde 15. marts 2018

 

Detaljering:

Bevægelige deltaljer på anlægget

Vognlaster + kran til laster

Personer i vogne

Lys i vogne

Indretning i huse

Folk i biler og patinere biler på anlægget

Reparere landskab, væltede figurer, osv.

Spejldetalje ved viadukt i Skælskør

 

 

Frits, Sven, Kenneth

Torben V., Bjørn, Thomas

Torben V., Carsten, Henrik

Kenneth, Carsten

Sven, Frits, Søren

Jan, Kurt-Ole, Uffe, Bjørn

Søren, Niels

Sven, Frits

 

 

Undergange:

Lave ”lofter” i undergange og gelænder

Hjælpehåndtag ved undergang når man kommer op

”Bænk” ved stor undergang

 

 

Kai

Kai, Eiler

Kai

 

 

 

Diverse:

Sikringer og undersøgelse af lysforhold

Montering af lys under anlægget

Undersøge behov og montere plastforkanter på anlægget (Dalmose, Vordingborg)

Arbejdsplatform over anlægget (undersøg)

Opmåle anlæg evt. figurer, biler, osv.

Opdatering af fotoalbum

Montere ”sikkerhedsnet” ved skjulte strækninger

 

 

Dan, Preben

Per, Kjeld, Kenneth, Preben

Eiler, Thomas

Thomas, Dan, Jørn

Flemming, Jan

Robert

Torben V., Thomas

 

 

El arbejder på hele anlægget:

Nye sporskiftemotorer monteres på Skælskør og der laves hjertestykker.

Nye sporskiftemotorer monteres på Vordingborg og der laves hjertestykker.

Der fjernes overskydende ledninger på Vordingborg

Nye sporskiftemotorer monteres på Præstø og Tappernøje og der laves hjertestykker.

Der laves fremskudt signal på strækningen Næstved – Helsingør.

Nye sporskiftemotorer monteres på Mern og der laves hjertestykker.

Lave ny strøm til husbelysning på Præstø.

 

Per, Kjeld, Karl Erik

Per, Kjeld, Karl Erik

Per, Kjeld, Karl Erik

Per, Kjeld, Karl Erik

Per, Kjeld, Karl Erik

Per, Kjeld, Karl Erik

Per, Kjeld, Karl Erik

 

 

 

Faller Car:

Rundt om Næstved station

Opladningsstation

Opgradering af køretøjer

1 – 2 kørende postbiler

Opbygning af testbane

Faller Car i Helsingør (planlægning)

Patinere biler

 

 

Bjørn, Uffe, Kurt-Ole

Bjørn, Uffe, Kurt-Ole

Bjørn, Uffe, Kurt-Ole

Bjørn, Uffe, Kurt-Ole, Thomas

Bjørn, Uffe, Kurt-Ole

Jan

Jan

 

 

 

Bygninger:

Næstved posthus

Bygninger ved Farimagsvej i Næstved (pas på højden)

Bygninger ved forpladsen i Næstved

Værtshus på Næstved havn

Byhuse Vordingborg

Tankstation Vordingborg

Hjørne af Hotel Prinsen i Vordingborg

Godsterrænet i Vordingborg

Etablering af baggrund og bygninger op mod baggrunden på Helsingør

 

 

Dan, Torben

Torben (undersøger udvalgte huse)

Torben (undersøger udvalgte huse)

Sven, Frits

Torben, Thomas (undersøger udvalgte huse)

Torben, Thomas (undersøger udvalgte huse)

Torben, Thomas (undersøger udvalgte huse)

Michael, Niels, Søren

Jan, Dan

 

 

Spor:

Slibe, rengøre og teste Næstved Havnebane

Justere spor og skinnebus HHGB

Udskifte englænder i Tappernøje

 

 

Flemming

Thomas, Kenneth

Dan

 

 

Materiel:

Reparere vogne og lokomotiver

Patinere vogne og lokomotiver

Færdigregistrering

Rette hjulafstand på Hs

Lyd på store damplokomotiver

Indbygge lyddekoder

 

Jørn, Flemming, Dan, Kenneth

Jan, Jørn, Thomas

Kurt Ole, Uffe, Thomas, Flemming

Kai, Thomas

Flemming, Thomas

Thomas

 

 

 

Banebørstedagen 2018 (Post – og rejsegodsvogne):

Dioramaer på anlægget med post – og rejsegods

Opgradering / indkøb af et par tidstypiske postbiler

Opsætning af postkasser (offentlige)

Ombygning af 1 post og 1 rejsegodsvogn der lastes / losses

Male postcykler og postbude

Test af stammer til BB-dagen 2018

 

 

Rejsegodsdiorama – Søren  /  Postdiorama - Thomas

Thomas

Niels

Rejsegodsvogn - Søren

Thomas

Thomas