Referat af byggemøde 06. september 2018
 
Detaljering:
Bevægelige deltaljer på anlægget
Vognlaster + kran til laster
Personer i vogne
Lys i vogne
Indretning i huse
Folk i biler og patinere biler på anlægget
Reparere landskab, væltede figurer, osv.
Spejldetalje ved viadukt i Skælskør
 
 
Frits, Kenneth
Thomas, Bjørn
Torben V.
Kenneth, Jørn
Ingen
Jan
Niels, Peter H., Søren
Frits, Jan
 
 
Undergange:
Lave ”lofter” i undergange og gelænder
 
 
Thomas
 
 
Diverse:
Sikringer
Montering af lys under anlægget
Opmåle anlæg evt. figurer, biler, osv.
Opdatering af fotoalbum
Montere ”sikkerhedsnet” ved skjulte strækninger
Ventilation i klubben
Nummerering af gardiner
 
 
Preben
Per, Kjeld, Kenneth
Flemming, Torben V.
Robert
Torben V., Thomas
 
Kenneth, Thomas
Frits, Jan
 
 
 
El arbejder på hele anlægget:
Nye sporskiftemotorer monteres på Skælskør og der laves hjertestykker.
Nye sporskiftemotorer monteres på Vordingborg og der laves hjertestykker.
Der fjernes overskydende ledninger på Vordingborg
Nye sporskiftemotorer monteres på Præstø og Tappernøje og der laves hjertestykker.
Der laves fremskudt signal på strækningen Næstved – Helsingør.
Nye sporskiftemotorer monteres på Mern og der laves hjertestykker.
Lave ny strøm til husbelysning på Præstø.
Undersøge længere blokke til styrevognstog
 
 
Per, Kjeld, Karl Erik 
 
Per, Kjeld, Karl Erik 
 
Per, Kjeld, Karl Erik
 
Per, Kjeld, Karl Erik 
Per, Kjeld, Karl Erik 
 
Per, Kjeld, Karl Erik 
Per, Kjeld, Karl Erik
Per, Kjeld, Karl Erik, Dan, Jan B.
 
 
 
Faller Car:
Rundt om Næstved station
Opladningsstation
Opgradering af køretøjer
Faller Car i Helsingør (planlægning)
Patinere biler
 
 
Bjørn, Kurt Ole, Uffe
Bjørn, Kurt Ole, Uffe
Bjørn, Kurt Ole, Uffe
Jan
Jan
 
 
Bygninger:
Næstved posthus
Bygninger ved Farimagsvej i Næstved (pas på højden)
Værtshus på Næstved havn
Byhuse Vordingborg
Tankstation Vordingborg
Hjørne af Hotel Prinsen i Vordingborg
Godsterrænet i Vordingborg
Etablering af baggrund og bygninger op mod baggrunden på Helsingør
 
 
Dan
Torben J.
 
Frits
Torben J., Thomas
Torben J., Thomas (undersøges)
Torben J.
Niels, Søren
 
Dan, Hans Jørgen, Jan, Carsten
 
 
Spor:
Slibe, rengøre og teste Næstved Havnebane
Slibe spor generelt
Justere spor og skinnebus HHGB
Udskifte englænder i Tappernøje
Færdiggøre spor i Helsingør
Sporskifte Fodby
 
 
Flemming, Dan
Esben
Kenneth
Dan
Carsten, Henrik
Dan
 
 
 
Materiel:
Reparere vogne og lokomotiver
Patinere vogne og lokomotiver
Færdigregistrering
Lyd på store damplokomotiver
Indbygge lyddekoder
 
 
Dan, Jørn, Flemming, Kenneth, Peter H.
Jan, Thomas, Jørn
Thomas, Kurt Ole, Uffe, Flemming
Flemming
Thomas