Referat af bestyrelsesmøde i NMJK  13.02.2019 kl.09:00
 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde: - √
 
 1. Klubbens økonomi - kasse 650 kr - bank 45140 kr - medlemstal stabilt, herunder ca. 5 nye
·         Klubben holder fortsat lidt igen med nyanskaffelser
 
 1. Indkommet post - √
 
 1. Biblioteket
·         tilføres nye bøger fra Lokomotivet og bo efter Torben Beyerholm
 
 1. Særtoget
·         Udgives ca. 1 marts
 
 1. Hjemmesiden
·         i.a.b.
 
 1. Anlægget
·         Sporskifte på Vordingborg skal repareres - √
·         Ny sportavle på Tappernøje (Søren koordinerer med Per)
·         Faller car gruppen arbejder videre efter planen og med standard komponenter
 
 1. El/digitalanlæg
·         Der skal udarbejdes en vejledning for brug af mobiltelefon som håndkontrol - √
·         Håndkontroller Power House, skal repareres - √
 
 
 1. Materiel
·         Ny målevogn ønskes indkøbt ?
·         Der fortsættes med gl. målevogn (Alexander)
·         Forsøg med udskiftning og brug af Fleischmanns A kobling (Thomas)
·         Thomas rapporterede at forsøget går godt. Der er ikke konstateret afkoblinger eller afsporinger på det materiel som har fået skiftet koblingerne.
 
 
 1. Lokalet
·         Ny skolestruktur
·         Formanden og kommunens kontaktperson er i løbende dialog.
 
 
 1. Vagtturnus
                      Feb: Frits Mar: Jan Apr: Dan Maj: Preben Juni: Thomas
 
  
  12. Arrangementer/ Udflugter
                      Oprydningdag og sortering (bestyrelsen)                     lørdag 16. februar
                      Kørelørdag - med spisning ( se opslag)                       lørdag den 9. marts (9-18)
                      BB byggemøde -                                                      torsdag den 14. marts
                      Foredrag/temaaften/besøg i anden klub                      i løbet af april
                      Rengøringsdag                                                         Lørdag den 25. maj (9-13)
                      Banebørstedag                                                         Lørdag 8. juni (11-16)
                      BB tema                                                                 Nærtrafik
                     
                     
                      ...................................................................................
                      Sommerfest (hvem melder sig ?)                                   17. august (16 - ? )
                      Der arbejdes med udflugt i Danmark                             september (lø-sø)
 
                     
13. Næste møde
                onsdag den 24. april kl. 19:30/40 i klublokalet
 
 
ref: Dan