Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 18.09.2019 kl.19:30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
 1. Klubbens økonomi
Bank 64000 kr.      Kasse 860 kr.
 
                                          3                    æresmedlemmer
                                8                    støttemedlemmer
                                1                    prøve medlemmer
                                58                  alm. medlemmer
I alt                         70                  medlemmer
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         Email: Klubben opretter en Gmail konto og burger den som primær mail-adresse.
 
 1. Biblioteket
·         Lokomotivet skal gennemses af Torben
 
 1. Særtoget
·         Thomas gennemgik næste nummer af Særtoget
 
 1. Hjemmesiden
·         Søren fortæller om vores hjemmeside og problemerne med at overføre til ny server. Siden skulle igen være ok.
·         Thomas skal huske kalenderen til hjemmesiden.
 
 1. Anlægget
·         Søren afkoblingsskinne i Næstved?
·         Clipboard ved hver stationsbestyrer, er indkøbt (A5) (Thomas)
·         Spejl ved Næstved gods indkørsel fra Tappernøje (Benjamin)
·         Vi overvejer ide til ændring af Mern (manglende brug af hjørnet. (Dan).
·         Skinnerenser i Vordingborg flyttes til arbejdsbordet
·         Byggemødet den 5. sep. Thomas gennemgår indholdet.
·         Det er ønskeligt at arbejdsgrupperne får planlagt fremtidigt arbejde, på de enkelte opgaver.
·         Helsingør, Jan og Dan indkalder øvrige deltagere
·         Næstved, Thomas og Frits samler en gruppe og snakker om mulighederne
·         Vordingborg Thomas, Dan og Peter ser på mulighederne
 
 1. El/digitalanlæg
·         Håndkontroller gennemgås for fejl evt. fejlrettes.
·         Per indkøber tablet (eksperiment) til brug som kørekontrol.
·         Flere plugin-stik opsættes.
·         Kabler og splitter hdmi er indkøbt!
·         Prøve med opsætning af et stk. skærm, som forsøg med ure
·         1000 kr til bremsemoduler ?10 stk
 
 1. Materiel
·         Bevægelige figurer indkøbt og opsættes på anlægget
·         Koblinger – diskussion om emnet.
·         S-maskine repareret gangtøj
·         Gave fra Steffen Dresler
·         Udsætter indkøb af Heljan MAK til vi har kendskab til køregenskaberne
 
 1. Lokalet
·         Ny skolestruktur (Thomas)
·         Intet nyt
 
 1. Generalforsamling
·         Dan udarbejder indkaldelsen til Gf
·         Thomas udarbejder formandens beretning
 
 
 1. Vagtturnus
Sep: Jan Okt: Dan Nov: Preben Dec: Thomas Jan: Frits
 
 1. Udflugter og Arrangementer
 
·         Der er udflugt i Danmark                                       21-22 september (lø-sø)
·         Besøg af 5 af Dans venner                                     10. oktober
·         Generalforsamling                                                31. oktober
·         Kørelørdag                                                          16. november
·         Henrik og Dan udarbejder køreplan
·         Juleafslutning                                                      19. december
·         Opstart 2020                                                       02. januar 20
·         Julefrokost                                                          17. januar 20
·         Bestyrelsens nytårskur (Frits)                              08. januar 20
 
 1. Eventuelt
 
 1. Næste møde      20. november kl. 19.30