Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 20. nov. 2019 kl.19:30
 
Robert har meldt afbud
Søren mødte ca. 19.45
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
·         Ok
 1. Klubbens økonomi                       Kasse 500,-                         Bank 55875,-
 2. Medlemstal                                   3                    æresmedlemmer
                                                  8                    støttemedlemmer
                                                  0                    prøvemedlemmer
                                                  58                  alm. medlemmer
                                I alt            69
                               
 1. Indkommet post
·         i.a.b
 
 1. Biblioteket
·         ”Motormateriel” nr 9 indkøbt
·         ”Jernbaner i Portugal” er indkommet som gave fra Niels Block, Mariager
 
 1. Udflugter og arrangementer
 
·         Juleafslutning                                                  19. december
·         Opstart 2020                                                    02. januar
·         Bestyrelsens nytårskur kl. 18 (Frits)                   08. januar
·         Julefrokost kl. 18 (opslag Dan)                          17. januar
·         Kørelørdag                                                       28. marts
·         Foredrag Odin (Jørgen)                                    ?                   
 
 1. Særtoget
·         Thomas gennemgik næste nr. af Særtoget
 
 1. Hjemmesiden
 
·         i.a.b
 
 
 1. Opfølgning på generalforsamlingen.
 
·         Jørn spørger til klubtrøjer.  Formanden fortæller om tidligere tiltag. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.
-          Der udspandt sig en snak om polo contra T-shirt. Bestyrelsen udpeger Jan og Dan til at se på mulighederne og fremkomme med et udkast.
·         Eiler spørger til om åbningstiden kan ændres til kl. 19.
-          Åbningstiden ændres til kl. 19
·         Henrik fortæller at vores anlæg trænger til vedligehold. Forslag: Hvert medlem udpeges som ansvarlig for et bestemt område.
-          Thomas og Frits udarbejder et oplæg med regler for og et antal områder, som tildeles medlemmer.
 
 1. Anlægget
·         Clipboard version 2 til lokomotivførere (Thomas)
 
 1. El/digitalanlæg
·         Flere BUS stik til håndkontroller (Per)
 
 1. Materiel
·         Koblinger igen, igen. Thomas fortæller om succes med a-koblinger og faste koblinger på styrevognstog.
·         Klubben arbejder hen i mod at benytte Fleischmans A kobling og Roco slanke kortkobling
 1. Lokalet
·         Møde med kommunen den 25. november
 
 1. Vagtturnus
                Nov: Preben Dec: Thomas Jan: Frits Feb: Jan Marts: Dan
 
15.  Næste møde
·         5. februar 2020
 
16.  Eventuelt
·         Tema til Banebørstedagen
-          Køretøjer med tilknytning til jernbanen
·         Indkøb af maskiner m.m.
-          Lazerskærer og 3D printer indkøbes
-          Thomas fortalte om indkøbsprocessen og der blev diskuteret maskinernes indpasning i klubbens økonomi.
-          Dan foreslog at maskinerne får egen plads i klubbens budget. Der må påregnes udgifter til løbende vedligehold og materiale indkøb