Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 30. april 2019 kl.19:30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Ok

 

 1. Klubbens økonomi
Bank: 48170,-                     Kasse:1841,-                       Medlemmer: 73
·         Der holdes stadig lidt igen med investeringer
·         Der oprettes løbende liste over antal medlemmer i referater

 

 1. Indkommet post
·         Mails til klubben etableres til Sekretær som videresender til de som bør svare. (Søren)
·         Lejlighedsbevilling til BB dagen er ok
·         Klubblade

 

 1. Biblioteket
·         i.a.b.

 

 1. Særtoget
·         Thomas gennemgår oplæg til Særtoget juni

 

 1. Hjemmesiden
·         Har fået en ordentlig omgang med opdatering af fotos og historier

 

 1. Anlægget
·         Ny sportavle på Tappernøje (Søren koordinerer med Per)
·         Faller car gruppen arbejder videre efter planen og med standard komponenter
·         Søren kigger på mulighederne for afkoblingsskinne i Næstved?
·         Eiler arbejder med lyde på anlægget
·         Clipboard ved hver stationsbestyrer, for køreplan etc.
·         Opmåling af anlægget færdiggjort
·         Spejl ved Næstved gods indkørsel fra Tappernøje (Thomas)
·         Perronlamper til Næstved, Helsingør. (Dekas) (Søren)

 

 1. El/digitalanlæg
·         Håndkontroller gennemgås for fejl evt. fejlrettes.

 

 1. Materiel
·         Indkøb af litra ML motorvogn DWA – Næstved nummer indkøbes

 

 1. Lokalet
·         Ny skolestruktur
·         Formanden og kommunens kontaktperson er i løbende dialog.
·         Dags dato ingen nyheder

 

 
 1. Vagtturnus
Maj: Preben Juni: Thomas Aug: Frits Sep: Jan Okt: Dan Nov: Preben Dec: Thomas
 
 
 1. Udflugter
·         Rengøringsdag:    Lørdag den 25. maj (9-13)    Opslag:    Dan

 

·         Banebørstedag:  Lørdag 8. juni (11-16)
·         BB tema:  Nærtrafik
·         Opslag/tilmelding BB dag:  Thomas
·         Stationær udstilling i montre:  Jan
·         Brugtbod:  Søren

 

·         Sommerfest (Michael Neergård) 17. august (Kl. 16 - ? )

 

·         Der arbejdes med udflugt i Danmark. september (lø-sø)
 
 1. Eventuelt
·         Søren nævner muligheden for eventuelt at deltage i DMJU udstilling. Klubben har
fået en del nye medlemmer og det kunne for dem, måske være en oplevelse udover klublivet. Emnet drøftet. Bestyrelsen tænker over det.
 
 1. Næste møde
 
5. juli kl. 15.30 hos Jan, Larsens plads nr. 25
 
 
Ref: Dan