Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 5. juli 2019 kl.15.30 hos Jan og Anna
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
 1. Klubbens økonomi
Bank 61.000 kr.      Kasse 500 kr.
 
                      3                    æresmedlemmer
                      8                    støttemedlemmer
                      1                    prøve medlemmer
                      58                  alm. medlemmer
I alt               70                  medlemmer
 
·         Grunden til den store kassebeholdning skal findes i klubbens udfordringer omkring vores lokaler. Der er indtil dette er helt afklaret, lagt lidt låg på indkøb og investeringer.

 
 1. Indkommet post
·         Mails til klubben etableres til Sekretær som videresender til de som bør svare. (Søren)
 
4.      Biblioteket
·         VHS videoer sorteres og udfases
 
 1. Særtoget
·         Uredigeret nummer gennemset af bestyrelsen. Enkelte rettelser kan forekomme inden den officielle udgivelse.
 
 1. Hjemmesiden
·         i.a.b.
 
 1. Anlægget
·         Ny sportavle på Tappernøje (Søren koordinerer med Per)
·         Søren kigger på mulighederne for afkoblingsskinne i Næstved?
·         Eiler arbejder med lyde på anlægget.
·         Clipboard ved hver stationsbestyrer, (A5) for køreplan etc. (Thomas)
·         Spejl ved Næstved gods indkørsel fra Tappernøje (Thomas)
 
·         Ide til ændring af Mern (manglende brug af hjørnet.) (Dan). Forslaget går ud på at bygge et udtræksspor suppleret med en drejeskive, i indkørselsenden af Vordingborg, mod hjørnet ved Mern. Det vil forbedre mulighederne ved kørsel til og fra Vordingborg. Damplok kan vendes og styrevognstog kan holde på vendespor, medens anden trafik afvikles i spor 1.
 
 1. El/digitalanlæg
·         Håndkontroller gennemgås for fejl evt. fejlrettes.
·         Per indkøber tablet (eksperiment) til brug som kørekontrol.
 
 
 1. Materiel
·         Torben Worms indkøber diverse levende figurer til anlægget
·         Litra ML indkøbt
·         Koblinger – diskussion om emnet.
 
 1. Banebørstedag
·         Erfaringer fra 8/6
·         Oprydning i brugtboden herunder blade.
·         Stegt flæsk i Næstved golfklub – helt ok.
 
 
 1. Lokalet
·         Ny skolestruktur (Thomas)
·         Intet nyt.
·         Ventilation i lokalet. Der arbejdes på projektet.
 
 1. Vagtturnus
·         Aug: Frits Sep: Jan Okt: Dan Nov: Preben Dec: Thomas
     
 1. Aktiviteter
·         Sommerfest – spejderhytten Ringstedgade 237      17. august (16 - ? )
·         Byggemøde                                                        5. september
·         Der arbejdes med udflugt i Danmark                    21-22 september (lø-sø)
·         Generalforsamling                                             31. oktober
 
                                           
 1. Eventuelt
·         Søren nævnte at han havde set et opslag på Facebooksiden ”Modeltog”, med nogle ikke særlig gode fotos fra banebørstedagen. Bestyrelsen vil forsøge at kontakte udgiveren og gøre opmærksom på vores regler for god foto etik. Reglerne kan læses på klubbens hjemmeside.  
 
 1. Næste møde         18. september kl. 19.30