Referat af Byggemøde 05. september 2019

 

Detaljering:

Bevægelige deltaljer på anlægget

Vognlaster + kran til laster

Personer i vogne

Lys i vogne

Indretning i kantnære huse

Folk i biler og patinere biler på anlægget

Reparere landskab, væltede figurer, osv.

Spejldetalje ved viadukt i Skælskør

Spejl privatbanen ved indkørsel til Næstved

 

 

Søren C., Frits, Kenneth, Torben W., Jørn

Thomas, Preben H.

Torben V.

Kenneth

Jørn, Jan L.

Jan L.

Søren C., Niels

Frits

Thomas, Benjamin

 

 

Undergange:

Lave ”lofter” i undergange og gelænder samt lys og ”bløde” kanter

 

 

Thomas, Peter H.

 

 

 

Diverse:

Montering af lys under anlægget

Opmåle anlæg evt. figurer, biler, osv.

Opdatering af fotoalbum

Montere ”sikkerhedsnet” ved skjulte strækninger

Nummerering af gardiner

Opsætning af ur

Opdatering af wifi

Opdatering af caps

 

 

Kenneth

Henrik (er gjort men skal formidles)

Robert

Thomas

Frits, Jan L.

Dan, Flemming

Flemming, Eiler

Per, Kjeld

 

 

 

El arbejder på hele anlægget:

Nye sporskiftemotorer monteres på Skælskør og der laves hjertestykker.

Nye sporskiftemotorer monteres på Vordingborg og der laves hjertestykker.

Der fjernes overskydende ledninger på Vordingborg

Nye sporskiftemotorer monteres på Præstø og Tappernøje (halvvejs færdig) og der laves hjertestykker.

Der laves fremskudt signal på strækningen Næstved – Helsingør.

Undersøge længere blokke til styrevognstog

 

Per, Kjeld, Karl Erik, Benjamin

Per, Kjeld, Karl Erik, Benjamin

Per, Kjeld, Karl Erik, Benjamin

Per, Kjeld, Karl Erik, Benjamin

Per, Kjeld, Karl Erik, Benjamin

Dan

 

 

Faller Car:

Rundt om Næstved station

Strækning til Skælskør

Opgradering af køretøjer

Patinere biler

Grov asfaltering

 

 

Kurt Ole, Uffe, Bjørn, Kurt

Kurt Ole, Uffe, Bjørn, Kurt

Eiler, Thomas

Jan L.

Jan L.

 

 

 

Helsingør station:

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

Dan, Thomas, Henrik, Carsten, Hans Jørgen, Jørgen Lindevall, Peter F., Jan, Torben W., Peter C., repræsentant for Faller Car

 

 

 

Næstved Station:

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

Dan, Frits, Thomas

 

 

Vordingborg station:

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

Dan, Thomas, Peter H.

 

 

Spor:

Slibe, rengøre og teste Næstved Havnebane

Justere spor og skinnebus HHGB

Sporskifte Fodby

Sporrenser Vordingborg

Drejeskive Dalmose

 

 

xxx

Dan, Kenneth

xxx

Thomas

Thomas

 

 

 

Materiel:

Reparere vogne og lokomotiver

Patinere vogne og lokomotiver

Færdigregistrering

Indbygge lyddekoder

Smøre lokomotiver og vogne (indføring på vognkort)

 

 

Dan, Thomas

Jan L. Torben W.

Kurt Ole, Uffe, Thomas

Jørn

Thomas