Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 15. juli 2020  
 
Mødet blev afholdt hos Jan Larsen. Dan deltog ikke, så Thomas var referent.
 
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 26. februar 2020 blev gennemgået. Referatet underskrives på næste bestyrelsesmøde i klubben. Referatet af bestyrelsens mere uformelle coronamøde den 27. maj 2020 hos Frits blev gennemgået og godkendt på dagen.
 
 1. Klubbens økonomi                        Kasse = 895,00 kr.,     Bank = 60.792,59 kr.
Opgørelse for elforbrug det seneste år er ca. 300,00 kr. lavere, da vi har haft lukket i ca. 3 måneder på grund af coronasituationen.
Perioden med gratis øl og vand i klubben (som lidt kompensation for coronalukningen) ophører pr. 1. september 2020.
 
 1. Medlemstal                                                            Æresmedlemmer 3
                                                                           Støttemedlemmer 7
                                                                           Prøvemedlemmer 1
                                                                           Alm. medlemmer 56
                                                                           i alt 67
                               
 
 1. Indkommet post
 
·         Tak til Fonden: Det er rettere udgående post, idet vi har besluttet at sende et takkekort for 3D printer og laserskærer til Else og Regnar Sommers Fond. På grund af coronasituationen har det ikke har været muligt at afholde et fælles møde med fremvisning af udstyret.
 
 
 1. Biblioteket
 
Jan Larsen skænker klubben en bog om trafikselskabet STS og Baneindex fra Dansk Jernbaneklub.
 
 
 1. Udflugter og arrangementer
 
·         Sommerfest 22. august hos Jan Larsen, Nygårdsvej 25
Sommerfesten afholdes som planlagt hos Jan Larsen. Bestyrelsen drøftede dog de ekstra tiltag der skal til for at overholde gældende vejledninger om håndvask / afspritning og afstand. Det er besluttet, at festen holdes i haven og der opstilles pavilloner så der er rigeligt med plads. Derudover hentes ekstra borde i klubben, ligesom der medbringes håndsprit til alle.
Såfremt coronasituationen ændrer sig kan arrangementet aflyses.
Thomas laver opslag.
 
·         Endags sensommertur(e)
Sensommerturen til Stockholm er aflyst. Istedet arbejder udflugtsudvalget bestående af Jan, Preben og Robert på en endagstur i Danmark. Det er dog ikke sikkert, at det bliver i samme periode som den aflyste Stockholmstur. Nærmere følger på opslag i klubben.
 
·         Jubilæum 2021
Den 11. november 2021 fylder klubben 40 år. Der er enighed om at afholde et arrangement i stil med 25 års jubilæet (reception på dagen og festmiddag og aftenen). Frits undersøger mulighederne.
 
·         Fremtidens modeljernbaneklub - alle medlemmer – Udsat møde fra den 23. april
Mødet er udsat på grund af coronasituationen. Idet Næstved Kommune forventer at have afklaring på lokalerne omkring oktober 2020, og det at mange medlemmer pt. er på ferie, udsættes selve mødet til efter kommunens afklaring, således at det kan ske på et oplyst grundlag.
 
 
 1. Særtoget
 
Særtoget er netop kommet på gaden, og også det har været forsinket grundet coronasituationen. Næste nummer forventes dog at følge den oprindelige udgivelsesplan dvs. omkring 1. september 2020. Det netop udkomne nummer pakkes og sendes torsdag den 16. juli 2020.
  
 
 1. Hjemmesiden
 
Hjemmesiden er opdateret med klubbens nyeste retningslinjer i forhold til klubaftenerne. Skrivelser og mails under coronaperioden er ligeledes blevet gemt i arkivet på hjemmesiden.
 
 
 1. Anlægget
 
Sveasøjlen er opsat i Helsingør og der er blevet malet vej i Helsingør.
 
 
 1. El/digitalanlæg
 
Et par caps er blevet repareret, da der var flere som havde problemer med teknikken.
 
 
 1. Materiel
 
Der er ikke sket nyt på materielfronten i den seneste tid.
 
 
 1. Lokalet
 
3D printeren og lasermaskinen, som blev leveret kort inden coronanedlukningen, kan vi nu tage i drift. Det prioriteres at flere medlemmer skal lære at bruge maskinerne, og at det med kørsel på maskinerne kan inspirere flere til at bruge dem.
 
 
 1. Vagtturnus
aug: Jan, sep: Dan, okt: Preben, nov: Thomas, dec: Frits
 
Vagten fortsætter med af aftørre og afspritte inden medlemmerne kommer i klubben.
I fornødent omfang sættes to personer på opgaven.
                     
 
14.  Næste møde
 
Onsdag den 2. september 2020 kl. 19.30 i klubben.
 
 
15.  Eventuelt
 
Jan har kontakt til en jernbaneoperatør som gerne vil se klubben, og fortælle lidt om sin virksomhed.