Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 26.feb. 2020 kl.19:30
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Klubbens økonomi                       Kasse            535,-              Bank  60511,-
 3. Medlemstal                                      3                    æresmedlemmer
                                                     7                    støttemedlemmer
                                                     2                    prøvemedlemmer
                                                     57                  alm. medlemmer
                                I alt               69
                               
 1. Indkommet post     i.a.b.
 
 1. Biblioteket              Bog om Odin fra Jørgen
 
 1. Udflugter og arrangementer
-          Kørelørdag den 28. marts
-          Fremtidens modeljernbaneklub - alle medlemmer - møde den 23. april
-          Rengøringsdag 16. maj
-          Banebørstedag 13. juni
-          Ferie sidste dag 29. Juni
-          Opstart 3. august
-          Sommerfest 22. august hos Jan Larsen, Nygårdsvej 25
-          Turforslag 2020 Stockholm og Gävle torsdag den 24. sep. – søndag 27. sep. Turk. Jan, Dan og Preben (Robert – tryksager)
-          Sommertur evt. Karrebæksminde eller Hedeland
 
 1. Særtoget
-          Thomas gennemgik indholdet af næste nummer
 
 1. Hjemmesiden
-          i.a.b
  
 1. Teknik
-          Kort resume af opstart af 3D print
-          Lazerskærer aktuelt – kommer til Hamborg den 27. feb.
-          Vognmanden og kran er på plads
-          Thomas aftaler det videre forløb
-          Kombimaskine – Monteres med en lås - 2 personer bliver ansvarlige for sikkerheden Eiler og Frits
 
 1. Anlægget
-          i.a.b.
 
 1. El/digitalanlæg
-          Cabs og stik forsøges ordnet til køredagen (Per)
 
 1. Materiel
-          i.a.b.
 
 1. Lokalet
-          Snak om trøjer. Jan undersøger hos mammut Næstved og Thomas viser trøjer printet hos Mister Næstved
-          Snak om fremtidens modeljernbaneklub. Se mødet den 23 april og yderligere information vil tilgå, når bestyrelsen har gennemgået oplægget til mødet.
 
 1. Vagtturnus
            marts: Dan april: Preben maj: Thomas juni: Frits aug: Jan
   
15.  Næste møde:    
                        29. april 2020
 
16.  Eventuelt
-          i.a.b.
 
ref: Dan