Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 29.okt. 2020 kl.19:30
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Klubbens økonomi                       Kasse            1023 kr.         Bank 61465 kr.
 3. Medlemstal                                      3                    æresmedlemmer
                                                     7                    støttemedlemmer
                                                     1                    prøvemedlemmer
                                                     57                  alm. medlemmer
                                i alt                68
                               
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         SMS fra Kurt Ole, vedrørende opstart af en ny mj klub i Næstved. Forespørgsel om evt. materiel som klubben gerne vil af med. Har vi noget er de velkomne til at købe. Thomas melder tilbage til Kurt Ole.
 
 1. Biblioteket
·         Ny bog til klubben om Asaabanen.
 
 1. Covid 19 situationen
·         Brainstorming og belysning af mulighederne for hurtigere genåbning af klubben
·         Jan`s oplæg til hurtig genåbning blev læst og drøftet. Der var dog enighed om en ændret form som fastholdt åbning de normale aftner med tilmelding, og derudover mulighed for at arbejdsgrupper kan tilrettelægge arbejdsdage, hvor åbningen aftales med et bestyrelsesmedlem.
·         Dan udsender i løbet af weekenden, et kort resume af mødet og hvornår der kan forventes nyt fra bestyrelsen.
 
 1. Generalforsamling
·         Den udsatte generalforsamling afholdes straks når forsamlingsforbuddet muliggør det.
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         Alle arrangementer incl. juleafslutningen aflyses indtil videre.
·         Årets julefrokost udsat indtil videre.
 
 
 1. Særtoget
·         Robert gennemgår næste nummer af Særtoget som ventes i kiosken primo december.
 
 1. Hjemmesiden
·         Siden opdateret med nye aktiviteter eller mangel på samme.
 
 1. Anlægget
·         i.a.b
 
 1. El/digitalanlæg
·         Eksperimenter med endoskop (kamera)
 
 1. Materiel
·         Indkøb af marcipanbrød HFHj, når det kommer i butikkerne.
·         Indkøb af MAK lokomotiv HFHJ med beige. På tilbud.
·         Muligt indkøb af privatbane åbne godsvogne.
 
 1. Lokalet
·         Beslutning om skolens fremtid er af kommunen udsat til december måned.
·         Eiler og elektriker har gennemgået kombisaven, som lovliggøres inden brug.
·         Der er indkøbt reservedele til kombisaven.
 
15.  Laserskærer og 3D
·         Thomas har kontakt til to spejdere som gerne vil være behjælpelige omkring
disse maskiner.
 
16.  Vagtturnus
Oktober: Preben November: Thomas December: Frits Januar: Jan Februar: Dan
                     
17.  Næste møde
·         Efter behov
 
18.  Eventuelt
·         i.a.b.