Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 02. sep. 2020 kl.19:30
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 26. feb./ 27. maj /15. juli
 2. Klubbens økonomi                        Kasse             451,-                                   Bank 60608,-
-          Gennemgang af årets regnskab
 1. Medlemstal                                      3                    æresmedlemmer
                                                     7                    støttemedlemmer
                                                     1                    prøvemedlemmer
                                                     56                  alm. medlemmer
                                i alt                67
                               
 1. Indkommet post
-          Klubblade + henvendelse fra Sjølundskolen om besøg af klasse. Vi ser tiden an.
 
 1. Biblioteket
-          Henvendelse fra Søren Rasmussen Vordingborg om 10 årgange af Märklin bladet. Klubben afhenter med glæde.
 
 1. Udflugter og arrangementer
 
·         Endags sensommertur.
-          Er på plads og lagt i kalenderen. I skrivende stund 15 tilmeldte.
·         Jubilæum 2021:  Den 11. november 2021 fylder klubben 40 år. Der er enighed om at afholde et arrangement i stil med 25 års jubilæet (reception om dagen og festmiddag om aftenen). Frits undersøger mulighederne.
-          Afholdes den 13. november 2021
·         Fremtidens modeljernbaneklub - alle medlemmer – Udsat møde fra den 23. april
-           afventer lokalesituationen.
 
·         Byggemøde
-          Afventer lokalesituationen
·         Generalforsamling
-          Torsdag 29. oktober (uden spisning pga. Covid)
 
 1. Særtoget
-          Robert gennemgår kommende nummer af bladet.
 
 1. Hjemmesiden
-          Opdateres
 
 1. Anlægget
-          i.a.b.
 
10.  Laserskærer / 3D printer
-          Jan har gjort lidt tanker og det debatteres. Brugen af maskinerne skal opstartes. Der forsøges oprettet nogle grupper som er parat til at modtage undervisning i tegneprogrammer.
-           Thomas tager kontakt til en mulig underviser.
-          Der indkøbes (Flemming Møss) en brugt bærbar pc til brug ved Laserskærer/3D printer
 
 1. El/digitalanlæg
-          Fællesbeslutning om spændinger til tilslutning af ekstraudstyr.
-          Thomas tager kontakt til elfolket.
 
 1. Materiel
-          Meget materiel mangler at blive registreret. Arbejdsgruppen ser på sagen
 
13.  Lokalet
-          Afventer kommunalbestyrelsens beslutning, forhåbentligt inden GF.
 
 1. Vagtturnus
                    sep: Dan okt: Preben nov: Thomas dec: Frits jan: Jan
                     
15.  Næste møde
-          4. november
 
16.  Eventuelt
-          Opstramning på Coronareglerne i klubben.
 
Ref Dan