Kære medlemmer i Næstved Modeljernbaneklub

 

Ja, det er en uvant situation at stå i for alle i samfundet. Jeg har, som mange andre, nok også slået det hele lidt hen i begyndelsen, men har i takt med spredningen taget situationen mere alvorligt. Det er nok meget naturligt. Man kan kun gisne om udviklingen, men til gengæld så tage hånd om handlingen.

 

Som formand ser jeg, at rigtig mange andre foreninger, generalforsamlinger, osv. aflyser i øjeblikket. Ikke fordi folk er ”bange” for at blive syge, men i respekt for sundhedsmyndighedernes opfordring til ikke at overbelaste sygehusvæsenet og ikke at samles og sprede smitte. Fornuft og ansvar – således at situationen gribes an på en ansvarlig måde.

 

Vi, som er på arbejdsmarkedet, arbejder og ser mange mennesker og kolleger hver dag. Blandt andet kolleger, der alle tager højde for den nye situation, møder senere og tidligere for ikke at belaste busser og tog, undgår håndtryk, de gravide er sendt hjem, og alle steder tager folk situationen roligt, men ansvarsfuldt. Vi, der færdes blandt mange, har naturligvis risiko for smitte, men kan uheldigvis også ”bære” den med i klubben, uden at vi selv er påvirkede. Samtidig må vi også erkende, at klubbens medlemmer ikke er en flok 25-årige maratonløbere, som vil være stort set upåvirkede af en smitte.

 

Tirsdag har Næstved Kommune udsendt nedenstående opfordring til alle foreninger:

 

Kære forening

 

Næstved Kommune vil opfordre din forening til at følge med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Corona virussen udbredelse i Danmark 

 

I den forbindelse vil vi anbefale jer at overveje afvikling af møder der indbefatter:
                                                                                      

 

I kan orienterer jer om Næstved Kommunes anbefalinger på hjemmesiden

Venlig hilsen

Center for Kultur og Borgerservice
Kultur og Fritid

 

Set i lyset af ovenstående,

-         samt vores begrænsede ventilation,

-         at vi er indendørs i et lukket rum i flere timer,

-         medlemmernes risikoprofil

-         og ikke mindst at klubben ikke er livsnødvendig,

 

Holder vi lukket fra og med torsdag 12. marts og indtil videre.

 

Det betyder, at både byggemødet torsdag den 12. marts og kørelørdagen den 28. marts er udsat

 

Bestyrelsen har truffet beslutningen i enighed og vil løbende via mail og vores hjemmeside holde jer alle orienterede om situationen. Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte bestyrelses- medlemmerne.

 

Bestyrelsen tænker vores lokalesituation ind i denne handling og viser dermed kommunen, at vi er en ansvarlig forening, der tager hånd om og stilling til situationen, når den opstår.

 

Thomas Henrichsen

Formand

 

 

P.b.v

 

Dan Rasmussen

Sekr. www.nmjk.dk